บุญรอด สมทัศน์

พลเอก บุญรอด สมทัศน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ [1]อดีตราชองครักษ์พิเศษ[2]

พลเอก
บุญรอด สมทัศน์
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ดำรงตำแหน่ง
9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 – 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
นายกรัฐมนตรี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
ก่อนหน้า พลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ถัดไป สมัคร สุนทรเวช
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2484 (79 ปี)
คู่สมรส นางชลทิพย์ สมทัศน์
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

พลเอกบุญรอด สมทัศน์ เกิดเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2484 สำเร็จการศึกษาก่อนเข้ารับราชการ จากโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 1 (ตท.1) พ.ศ. 2501 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 12 (จปร.12) พ.ศ. 2503 โรงเรียนนายร้อยทหารบกฝรั่งเศส พ.ศ. 2507

ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางชลทิพย์ สมทัศน์ มีบุตรด้วยกัน 3 คน คือ นายบุลโรจน์ สมทัศน์ นางรสมาลย์ มงคลวิสุทธิ์ และนายบุณยวัฒน์

ตำแหน่งทางทหารแก้ไข

  • ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ 1
  • เสนาธิการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
  • ผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ 2
  • รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
  • ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายข่าว
  • รองเสนาธิการทหารบก
  • เสนาธิการทหารบก
  • เสนาธิการทหาร


เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข