พลเอก บุญรอด สมทัศน์ (17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2484 - 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567) เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในรัฐบาลพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์[1]

บุญรอด สมทัศน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ดำรงตำแหน่ง
9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 – 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
นายกรัฐมนตรีพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
ก่อนหน้าพลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ถัดไปสมัคร สุนทรเวช
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2484
เสียชีวิต25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 (82 ปี)
ศาสนาพุทธ
คู่สมรสนางชลทิพย์ สมทัศน์

ประวัติ

แก้

พลเอก บุญรอด สมทัศน์ เกิดเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2484 สำเร็จการศึกษาก่อนเข้ารับราชการ จากโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 1 (ตท.1) พ.ศ. 2501 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 12 (จปร.12) พ.ศ. 2503 โรงเรียนนายร้อยทหารบกฝรั่งเศส พ.ศ. 2507

ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางชลทิพย์ สมทัศน์ มีบุตรด้วยกัน 3 คน คือ นายบุลโรจน์ สมทัศน์ นางรสมาลย์ มงคลวิสุทธิ์ และนายบุณยวัฒน์ สมทัศน์

พลเอก บุญรอด สมทัศน์ ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 สิริอายุ 82 ปี[2]

ตำแหน่งทางทหาร

แก้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย

แก้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ

แก้
 •   ลาว :
  • พ.ศ. 2553 -   เหรียญตรามิตรภาพ[9]
 •   เวียดนามใต้ :
  • พ.ศ. ไม่ปรากฏ -   แกลแลนทรี่ครอส ประดับดาวทอง
  • พ.ศ. ไม่ปรากฏ -   เหรียญรณรงค์เวียดนาม
 •   สหรัฐ :
  • พ.ศ. ไม่ปรากฏ -   เหรียญบรอนซ์สตาร์ ประดับ V สีบรอนซ์

อ้างอิง

แก้
 1. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี ชุดที่มี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี)
 2. "สิ้น "พล.อ.บุญรอด สมทัศน์" อดีต รมว.กลาโหม เสียชีวิตแล้ว - TOPNEWS" (ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน). 2024-02-25.
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๒๕ ข หน้า ๒, ๑ ธันวาคม ๒๕๔๓
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2014-04-13 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๒๒ ข หน้า ๑๐, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๙
 5. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องหมายเปลวระเบิดสำหรับประดับแพรแถบเหรียญชัยสมรภูมิ, เล่ม ๘๖ ตอนที่ ๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๓, ๖ มกราคม ๒๕๑๒
 6. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๘๘ ตอนที่ ๙๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๘, ๒๖ สิงหาคม ๒๕๑๔
 7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน, เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๑๘๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒, ๑๑ กันยายน ๒๕๓๐
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา[ลิงก์เสีย], เล่ม ๑๑๐ ตอนที่ ๓๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๑๒, ๒๖ มีนาคม ๒๕๓๖
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประดับเหรียญตราต่างประเทศ, เล่ม 127 ตอนที่ 13 ข หน้า 14, 5 พฤศจิกายน 2553
ก่อนหน้า บุญรอด สมทัศน์ ถัดไป
พลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
(9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 - 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551)
  สมัคร สุนทรเวช