จรัล กุลละวณิชย์

พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นักการเมืองและทหารบกชาวไทย อดีตรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 1[1] อดีตราชองครักษ์พิเศษ[2] อดีตสมาชิกวุฒิสภา และอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์และประธานกรรมการ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

จรัล กุลละวณิชย์
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 1
ดำรงตำแหน่ง
11 ตุลาคม พ.ศ. 2549 – 20 มกราคม พ.ศ. 2551
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2479 (85 ปี)
กรุงเทพฯ ประเทศไทย
คู่สมรส น่ารัก กุลละวณิชย์
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

จรัล เกิดเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2479 เป็นบุตรของ จวน กุลละวณิชย์ และเป็นน้องชายของ พิจิตร กุลละวณิชย์ อดีตองคมนตรี สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

การทำงานแก้ไข

จรัล เคยดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ในปี พ.ศ. 2522 และ พ.ศ. 2523 เคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในปี พ.ศ. 2534 - 2535 เป็นสมาชิกวุฒิสภาแบบแต่งตั้ง ในปี พ.ศ. 2539[3]

ในปี พ.ศ. 2549 ภายหลังการรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549 จรัล ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 1 ปัจจุบัน จรัลดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งประธานและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายมีชัย ฤชุพันธุ์ พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช)
  2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/092/T_0001.PDF
  3. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา (แต่งตั้งขึ้นใหม่ทั้งคณะ จำนวน 260 ราย)
  4. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๓๔" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 108 (ตอน 208 ง ฉบับพิเศษ): หน้า 1. 29 พฤศจิกายน 2534. Check date values in: |date= (help)
  5. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๓๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 106 (ตอน 214 ง ฉบับพิเศษ): หน้า 5. 4 ธันวาคม 2532. Check date values in: |date= (help)
  6. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ประจำปี ๒๕๔๖" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 120 (ตอน 9 ข): หน้า 1. 4 พฤษภาคม 2546. Check date values in: |date= (help)