ตระกูลชินวัตร

ตระกูลการเมืองไทย

ตระกูลชินวัตร เป็นตระกูลที่ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองและธุรกิจมากมายในปัจจุบัน โดยมีเส็ง แซ่คู เป็นต้นตระกูล ซึ่งอพยพย้ายถิ่นฐานมาจากสาธารณรัฐจีน (ในขณะนั้น)​ มายังจังหวัดจันทบุรี ประเทศไทย ต่อมาได้ย้ายไปตั้งรกรากที่จังหวัดเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2454 เชียง แซ่คู บุตรชายคนโตของครอบครัวได้เริ่มต้นธุรกิจทอผ้าไหม ในจังหวัดเชียงใหม่ จนในปัจจุบันเป็นกิจการผ้าไหมที่มีมายาวนานที่สุดของประเทศไทย[1] สกุลชินวัตรเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเมื่อ ทักษิณ ชินวัตร สมาชิกรุ่นที่ 4 ได้ดำเนินธุรกิจต่าง ๆ อาทิเช่น เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เอไอเอส จนประสบความสำเร็จ และได้เข้าสู่การเมืองในเวลาต่อมา พร้อมทั้งมีสมาชิกคนอื่น ๆ ตามมา ซึ่งทำให้สกุลชินวัตรเป็นที่รู้จักมากในด้านของการเมืองในปัจจุบัน

ชินวัตร
ตระกูลบรรพบุรุษแซ่คู
ประเทศประเทศไทย
ถิ่นพำนักปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่
นิรุกติศาสตร์ชิน-นะ–วัด
ภาษาบาลี: जिन (ชิน)+ योजना (วตฺต)
"กิจของผู้ชนะ"
ถิ่นกำเนิดมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน
ก่อตั้งสมัยรัชกาลที่ 5
ต้นตระกูลเส็ง แซ่คู
ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไทย
(พ.ศ. 2544–2549, 2554–2557)
ตระกูลที่เกี่ยวข้องราชวงศ์ทิพย์จักร
ตระกูลดามาพงศ์
ตระกูลวงศ์สวัสดิ์
ทรัพย์สินชินวัตรพาณิชย์
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (อดีต)
ชิน คอร์ปอเรชั่น (อดีต)
ไทยคม (อดีต)
สโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ซิตี (อดีต)
ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี

สมาชิก

แก้

รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2

แก้

ต้นสกุลคือ ชุ่นเส็ง แซ่คู ชาวจีนแคะ (ฮากกา) ที่อพยพย้ายถิ่นฐานจากมณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน มายังอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ประกอบอาชีพสร้างเนื้อสร้างตัว จนได้เป็นนายอากรบ่อนเบี้ย ต่อมาย้ายจากจังหวัดจันทบุรี ไปตั้งถิ่นฐานที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ชุ่นเส็งแต่งงานกับสตรีชาวไทยชื่อทองดี มีบุตรชายคนโตชื่อ เชียง แซ่คู

เชียงเข้าเป็นแกนหลักของตระกูลและเป็นปู่ของอดีตนายกรัฐมนตรีถึง 2 คน ในเวลาต่อมา ประกอบอาชีพค้าขาย กับจีนฮ่อและไทยใหญ่ ก่อนที่ต่อมาจะมีกิจการหลัก คือโรงทอผ้าไหมไทย ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2481 เชียงเปลี่ยนมาใช้นามสกุลชินวัตร[2] นายเชียงมีพี่น้องชื่อ นายเบี้ยว ชินวัตร นายเล็ก ชินวัตร

รุ่นที่ 3

แก้

เชียงสมรสกับแสง (สกุลเดิม: สมณะ) มีบุตรธิดารวม 12 คน ได้แก่

 • เข็มทอง ชินวัตร (โอสถาพันธุ์) (11 ธันวาคม 2454 - 2 มีนาคม 2546) เจ้าของกิจการ ท.ชินวัตรไหมไทย ซึ่งตั้งอยู่บนซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร[3]สมรสกับ ชู โอสถาพันธุ์ บุตรชื่อ เข็มชาติ โอสถาพันธุ์ แต่งงานกับ ลักษมีไฉไล ชินวัตร
 • พันเอก (พิเศษ) ศักดิ์ ชินวัตร (พ.ศ. 2458-) สมรสกับ ทวี (มณีเนตร)[4]มีบุตรธิดารวม 5 คน
 • บุญสม ชินวัตร สมรสกับ ศรีวรรณ ชินวัตร (กัณฑาอินทร์) มีบุตรธิดารวม 10 คน ได้แก่ นายสวัสดิ์ ชินวัตร นายเสวก ชินวัตร นายสวง ชินวัตร นายแสวง ชินวัตร นายสวาท ชินวัตร นางสุวรีย์ ณ ลำพูน นางสาวศิวพร ชินวัตร นายสุวิทย์ ชินวัตร นายสุวัฒน์ ชินวัตร นางสาววาสนา ชินวัตร[5]
 • เลิศ ชินวัตร (พ.ศ. 2462-พ.ศ. 2540) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ สมรสกับนางยินดี มีบุตรธิดารวม 10 คน
 • สุเจตน์ ชินวัตร (พ.ศ. 2464-) อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ สมรสกับเพ็ญพรรณ ชินวัตร (พรหมชนะ) มีบุตรธิดารวม 8 คน อาทิ ประจิตต์ ชินวัตร ปุณิกา ชินวัตร ธีราพร ชินวัตร และนาย ดุลยเดช ชินวัตร ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคเหนือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
 • จันทร์สม ชินวัตร (พ.ศ. 2466-2562)[6] เจ้าของโรงงานทอผ้าไหม ชินวัตรพาณิชย์
 • สมจิตร ชินวัตร (พ.ศ. 2470-พ.ศ. 2547) เจ้าของกิจการ ส.ชินวัตรไหมไทย ตั้งอยู่บนถนนเชียงใหม่-สันกำแพง สมรสกับ มนัส หิรัญพฤกษ์ มีบุตรธิดารวม 3 คน อาทิ วิวัฒน์ หิรัญพฤกษ์
 • เถาวัลย์ ชินวัตร (พ.ศ. 2472-2565)[7] นักบริหารอสังหาริมทรัพย์มีบุตรธิดารวม 2 คน นางสาว ชดาภัทร ชินวัตร, นาย ณชพัฒน์ ชินวัตร
 • สุรพันธ์ ชินวัตร (พ.ศ. 2474-พ.ศ. 2559) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ หลายสมัย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สมรสกับ ประเมิน (มีพานิช) ชินวัตร มีบุตรธิดารวม 6 คน อาทิ นายสุรวัตร ชินวัตร ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารสูงสุด Customer Service ธนาคารไทยพาณิชย์ นางศรุดา ชินวัตร นายกสมาคมไหมไทย
 • บุญรอด ชินวัตร (16 สิงหาคม พ.ศ. 2477 -16 มีนาคม พ.ศ. 2537) อดีตผู้จัดการโรงงานทอผ้าชินวัตรไหมไทย สมรสกับนางสุรัตน์ ตันติเวสส มีบุตรธิดารวม 3 คน อาทิ อรอำไพ ชินวัตร ก่อศักดิ์ ชินวัตร
 • วิไล ชินวัตร ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ (13 กันยายน พ.ศ. 2479 - 13 มิถุนายน พ.ศ. 2558)[8] สมรสกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหวัง คงประยูร มีบุตรธิดารวม 3 คนได้แก่ นายคทาวุธ คงประยูร นายสรรพวิทย์ คงประยูร มีหลานชื่อ นางสาววิลาสินี คงประยูร และนายวงศกร คงประยูร
 • ทองสุทธิ์ ชินวัตร (โครซาติเย่ร์) (พ.ศ. 2480-) อดีตเจ้าของกิจการ ชินวัตรแฟชั่นเฮ้าส์ สมรสกับ นาย จอง โครซาติเย่ร์ มีบุตรธิดารวม 3 ราย
 • เล็ก ชินวัตร สมรมกับ ปาน ชินวัตร[9] ไม่ทราบจำนวนบุตรธิดารวมหนึ่งในนั้นได้แก่
  • พันเอก (พิเศษ) วีระ ชินวัตร อดีตผบ.หมวด ร.7 พัน 3 สมรสกับ นาง พวงเพ็ญ ชินวัตร มีบุตรธิดารวม 6 ราย

ชินวัตรรุ่นที่ 3 เป็นรุ่นที่เริ่มมีการเข้าสู่วงการการเมือง ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติถึง 3 คน คือเลิศ, สุเจตน์ และสุรพันธ์

รุ่นที่ 4

แก้

ชินวัตรรุ่นที่ 4 มีการเข้าสู่การเมืองจำนวนหลายคน โดยเป็นที่รู้จักอยู่ 5 สายคือ

สายพันเอก (พิเศษ) ศักดิ์ ชินวัตร

แก้

พันเอก (พิเศษ) ศักดิ์ สมรสกับทวี มีบุตรชายคือ

สายเลิศ ชินวัตร

แก้

เลิศ สมรสกับ ยินดี ระมิงค์วงศ์ หลานตาของ เจ้าไชยสงคราม (สมพมิตร ณ เชียงใหม่) มีบุตรธิดารวม 10 คน ได้แก่[15]

 • เยาวลักษณ์ คล่องคำนวณการ (9 สิงหาคม พ.ศ. 2490 - 21 มีนาคม พ.ศ. 2552) อดีตผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2529 และอดีตเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ สมรส กับ พันเอก (พิเศษ) ศุภฤกษ์ คล่องคำนวณการ มีบุตร 2 คน ได้แก่ น.ส.ปณิตา ชินวัตร (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) น.ส.นัทธฤทัย คล่องคำนวณการ
 • ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และผู้ก่อตั้งพรรคไทยรักไทย สมรสและหย่ากับ คุณหญิงพจมาน ณ ป้อมเพชร มีบุตรธิดารวม 3 คน
 • เยาวเรศ ชินวัตร อดีตประธานสภาสตรีแห่งชาติ ปัจจุบันเป็นนายกสมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ สมรสและแยกทางกับ วีรชัย วงศ์นภาจันทร์ มีบุตรธิดารวม 3 คน
 • ปิยนุช ลิ้มพัฒนาชาติ (6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2495 - 11 เมษายน พ.ศ. 2556)[16] สมรสกับสง่า ลิ้มพัฒนาชาติ
 • อุดร ชินวัตร (26 ธันวาคม พ.ศ. 2496 - 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2523)[17] สมรสกับ ดารารัตน์ ชินวัตร มีธิดา 1 คน ชื่อน.ส.นภัสถ์ ชินวัตร
 • เยาวภา วงศ์สวัสดิ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ อดีตหัวหน้ากลุ่มวังบัวบานของพรรคไทยรักไทย สมรสกับสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี มีบุตรธิดา 3 คน
 • พายัพ ชินวัตร ประธานภาคอีสานพรรคเพื่อไทย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ สมรสกับพอหทัย มีบุตรชาย 4 คน
 • มณฑาทิพย์ ชินวัตร อดีตประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการบริษัทเอ็ม ลิงก์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น สมรสกับ นายแพทย์ สมชัย โกวิทเจริญกุล อดีตกรรมการองค์การเภสัชกรรม
 • ทัศนีย์ ชินวัตร (เสียชีวิตแล้ว)
 • ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี สมรสโดยไม่ได้จดทะเบียนกับอนุสรณ์ อมรฉัตร มีบุตรชาย 1 คน ได้แก่ศุภเสกข์ อมรฉัตร

สายพันเอก (พิเศษ) วีระ ชินวัตร

แก้

สาย สุรพันธ์ ชินวัตร

แก้

รุ่นที่ 5

แก้

สายเยาวลักษณ์ ชินวัตร

แก้

เยาวลักษณ์ ชินวัตร สมรส กับ พันเอก (พิเศษ) ศุภฤกษ์ คล่องคำนวณการ มีบุตรธิดา 2 คน คือ

สายทักษิณ ชินวัตร

แก้

ทักษิณ สมรสและหย่ากับ คุณหญิงพจมาน ณ ป้อมเพชร (ดามาพงศ์) มีบุตรธิดารวม 3 คนคือ

สมรสกับ ณัฐฐิญา ปวงคำ มีบุตรธิดารวม 2 คน

สายพายัพ ชินวัตร

แก้

สายเยาวเรศ ชินวัตร

แก้

เยาวเรศสมรส และแยกทางกับวีรชัย วงศ์นภาจันทร์ มีบุตรธิดารวม 3 คนคือ

 • ชยิกา วงศ์นภาจันทร์ ข้าราชการการเมือง ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
 • รัตนะ วงศ์นภาจันทร์ รักษาการประธานกรรมการบริษัท พีเออี (ประเทศไทย)[18]
 • ธนวัฒน์ วงศ์นภาจันทร์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) สมรสกับ วิชชุลดา ปรีชม

สายมณฑาทิพย์ ชินวัตร

แก้
 • นาควรี โกวิทเจริญกุล
 • ณัฏฐธิดา โกวิทเจริญกุล

สายเยาวภา วงศ์สวัสดิ์

แก้

เยาวภาสมรสกับ สมชาย วงศ์สวัสดิ์ มีบุตรธิดารวม 3 คนคือ

สายยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

แก้

ยิ่งลักษณ์สมรสกับ อนุสรณ์ อมรฉัตร มีบุตรชาย 1 คน คือ

 • นาย ศุภเสกข์ อมรฉัตร หรือ ไปป์ เรียนอยู่โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์

สายบุญสม ชินวัตร (ปู่)

แก้

บุญสมมีหลานชายคือ

สายเข็มทอง ชินวัตร (ย่า)

แก้

เข็มทองมีหลาน 4 คนคือ

สายศรุดา ชินวัตร

แก้
 • นาย โชติวัฒน์ หล่อวิจิตร สังกัด บริษัท ทิฟฟ่า อีดีไอ เซอร์วิสเซส จำกัด
 • นางสาว ปธัญญา หล่อวิจิตร อดีตนักกีฬาขี่ม้าในกีฬามหาวิทยาลัย[20]

สกุลดามาพงศ์

แก้

สกุลชินวัตรดองกับสกุลดามาพงศ์ ผ่านทางการสมรสของ พันตำรวจโท ทักษิณ กับคุณหญิงพจมาน ณ ป้อมเพชร (ดามาพงศ์) บุตรสาวของ พลตำรวจโท เสมอ ดามาพงศ์ อดีตผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจ โดยพลตำรวจโท เสมอ มีบุตรธิดารวม 4 คนคือ

และยังมีบุตรบุญธรรมอีก 1 คนคือ

สมาชิกในตระกูลที่ไม่ทราบรุ่น

แก้

ความสัมพันธ์กับสกุลอื่น

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. Company Profile Shinawatra Thai Silk
 2. "เบื้องลึก 'ตระกูลชินวัตร' ผู้สร้างนายกรัฐมนตรีไทยถึง 3 คน". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-04-11. สืบค้นเมื่อ 2011-09-29.
 3. มติชน, ′พล.อ.จงศักดิ์ พานิชกุล′ ไขรหัส ′แลนด์สไลด์′ จาก ′ทักษิณ′ สู่ ′ยิ่งลักษณ์′ เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 4. อนุสรณ์งานศพ เลิศ ชินวัตร
 5. หนังสืองานศพนาย สวัสดิ์ ชินวัตร (การพัฒนาจิต ภาคหนึ่ง)
 6. ข่าวสด, ให้แม้วเข้าปท.ได้ ญี่ปุ่นโอเค โอบามาโทร.ตรงปู
 7. กรุงเทพธุรกิจ, ปลุกกระแส 'นายกฯหญิง' ในบ้านเกิด เก็บถาวร 2011-08-12 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 8. "'ยิ่งลักษณ์' ร่วมงานศพคุณอา 'วิไล คงประยูร'". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2015-06-18. สืบค้นเมื่อ 2015-06-22.
 9. อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พ.อ.(พิเศษ) วีระ ชินวัตร
 10. "คำสั่งกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง [พลเอกอุทัย ชินวัตร]" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2022-10-01. สืบค้นเมื่อ 2011-09-29.
 11. ไทยโพสต์, หยุดก่อนทักษิณ : พล.อ.อุทัย ชินวัตร เก็บถาวร 2010-05-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 12. "ทหารเรือ ประวิตร ชินวัตร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2014-05-21.
 13. อดีตรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)[ลิงก์เสีย]
 14. รายชื่อศิษย์เก่าเตรียมทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่[ลิงก์เสีย]
 15. บัญชีทรัพย์สินนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี[ลิงก์เสีย]
 16. ปิยนุช ลิ้มพัฒนาชาติ
 17. อุดร ชินวัตร
 18. ผู้รักษาการประธานกรรมการบริษัท พีเออี (ประเทศไทย)[ลิงก์เสีย]
 19. "เปิดอก"ยศชนัน"พี่ชาย"ชินณิชา วงศ์สวัสดิ์" ชี้การเมืองไม่ใช่เรื่อง"สืบทอด" ไม่ใช่ฝึกงาน ต้องมืออาชีพ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2012-11-03.
 20. "การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 40 พลบดีเกมส์" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2024-03-01. สืบค้นเมื่อ 2024-03-01.
 21. บวร ชินวัตร เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน ยศนายกองตรี
 22. บวร ชินวัตร อดีตนายอำเภอ[ลิงก์เสีย]
 23. "คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2023-11-02. สืบค้นเมื่อ 2023-11-02.
 24. ประกาศเรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 25. กรุงเทพธุรกิจ, สุรพงษ์ นับญาติ-อาทักษิณร่วมลงชื่อฎีกา โวเข้าเกณฑ์[ลิงก์เสีย]
 26. [https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/11420.pdf ประกาศสภาผู้แทนราษฎรเรื่อง ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน แทนตำแหน่งที่ว่าง]
 27. "ทพญ.ศรีญาดา ชินวัตร เครือญาติทักษิณ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-05. สืบค้นเมื่อ 2014-05-21.

ดูเพิ่ม

แก้