อำเภอหนองสูง

อำเภอในจังหวัดมุกดาหาร ประเทศไทย

อำเภอหนองสูง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดมุกดาหาร

อำเภอหนองสูง
แผนที่จังหวัดมุกดาหาร เน้นอำเภอหนองสูง
คำขวัญ: 
หนองสูงถิ่นผู้ไทย เมืองพระไกรสรราช
ตาดโตนน้ำตกสวย ห้วยบังอี่น้ำใส
ผ้าไหมเลิศหรู ภูจ้อก้อแหล่งวัฒนธรรม
ลึกล้ำพิธีเหยา ทิวเขางามตา
พิกัดภูมิศาสตร์: 16°29′12″N 104°20′42″E / 16.48667°N 104.34500°E / 16.48667; 104.34500
อักษรไทยอำเภอหนองสูง
อักษรโรมันAmphoe Nong Sung
จังหวัดมุกดาหาร
พื้นที่
 • ทั้งหมด410.4 ตร.กม. (158.5 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562)
 • ทั้งหมด20,789 คน
 • ความหนาแน่น50.65 คน/ตร.กม. (131.2 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์49160
รหัสภูมิศาสตร์4907
ที่ตั้ง
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอหนองสูง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 49160
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอหนองสูงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอหนองสูงแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 6 ตำบล 44 หมู่บ้าน ได้แก่

1. หนองสูง (Nong Sung) 5 หมู่บ้าน
2. โนนยาง (Non Yang) 10 หมู่บ้าน
3. ภูวง (Phu Wong) 7 หมู่บ้าน
4. บ้านเป้า (Ban Pao) 6 หมู่บ้าน
5. หนองสูงใต้ (Nong Sung Tai) 8 หมู่บ้าน
6. หนองสูงเหนือ (Nong Sung Nuea) 8 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอหนองสูงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลภูวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลภูวงทั้งตำบล
  • เทศบาลตำบลบ้านเป้า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านเป้าทั้งตำบล
  • เทศบาลตำบลหนองสูงเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองสูงและตำบลหนองสูงเหนือทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนยางทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองสูงใต้ทั้งตำบล

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข