อำเภอหนองสูง

อำเภอในจังหวัดมุกดาหาร ประเทศไทย

หนองสูง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดมุกดาหาร

อำเภอหนองสูง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Nong Sung
คำขวัญ: 
หนองสูงถิ่นผู้ไทย เมืองพระไกรสรราช
ตาดโตนน้ำตกสวย ห้วยบังอี่น้ำใส
ผ้าไหมเลิศหรู ภูจ้อก้อแหล่งวัฒนธรรม
ลึกล้ำพิธีเหยา ทิวเขางามตา
แผนที่จังหวัดมุกดาหาร เน้นอำเภอหนองสูง
แผนที่จังหวัดมุกดาหาร เน้นอำเภอหนองสูง
พิกัด: 16°29′12″N 104°20′42″E / 16.48667°N 104.34500°E / 16.48667; 104.34500
ประเทศ ไทย
จังหวัดมุกดาหาร
พื้นที่
 • ทั้งหมด410.4 ตร.กม. (158.5 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด20,805 คน
 • ความหนาแน่น50.69 คน/ตร.กม. (131.3 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 49160
รหัสภูมิศาสตร์4907
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอหนองสูง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 49160
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

พื้นที่ของอำเภอหนองสูงเดิมเป็นตำบลหนองสูง อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอมุกดาหาร จังหวัดนครพนมในขณะนั้น ต่อมาในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2482 ขุนอนุสรกรณี ผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม ได้ยื่นเรื่องราวต่อราชการ ขอให้ตั้งกิ่งอำเภอขึ้นที่ตำบลหนองสูง[1] แต่รัฐบาลไม่ได้ที่จะพิจารณาตั้งกิ่งอำเภอที่ตำบลหนองสูง เพราะตำบลหนองสูงยังไม่ใช่ศูนย์กลางของท้องที่ ไม่สะดวกต่อการปกครอง และเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2484 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยให้แยกท้องที่บางส่วนออกจากการปกครองของอำเภอมุกดาหาร รวมตั้งเป็นกิ่งอำเภอคำชะอี[2] และยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอในเวลาต่อมา[3] ท้องที่จึงได้อยู่ในเขตอำเภอคำชะอี

ในปี พ.ศ. 2527 ราษฎรในพื้นที่ได้ยื่นเรื่องราวต่อราชการ ขอให้ตั้งกิ่งอำเภอขึ้นที่ตำบลหนองสูงอีกครั้ง โดยกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาเห็นว่าราษฎรทั้งห้าตำบล ได้แก่ ตำบลหนองสูง ตำบลโนนยาง ตำบลภูวง ตำบลบ้านเป้า และตำบลหนองสูงใต้ เป็นตำบลที่อยู่ไกลท้องที่ทุรกันดาร และห่างไกลจากตัวอำเภอ เจ้าหน้าที่มีโอกาสตรวจเยี่ยมเยือนดูแลทุกข์สุขของราษฎรน้อยมาก เพราะทางคมนาคมไม่สะดวก ซึ่งอาจเป็นการเสียหายในด้านการปกครอง ประกอบกับหมู่บ้านดังกล่าวมีโอกาสที่จะเจริญในอนาคต เพราะราษฎรอาศัยอยู่กันหนาแน่นมาก และมีพื้นที่ทำมาหากินได้ โดยเฉพาะมีทรัพยากรทางธรรมชาติ พอที่จะยกระดับการครองชีพของราษฎรทั้งห้าตำบลดังกล่าวนี้ให้ดียิ่งขึ้น จึงแนะนำประชุมชี้แจงร่วมกับทางอำเภอคำชะอี รายงานต่อกระทรวงมหาดไทย ขอจัดตั้งที่ว่าการกิ่งอำเภอหนองสูงขึ้น

ต่อมาเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2528 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยให้แยกตำบลหนองสูง ตำบลโนนยาง ตำบลภูวง ตำบลบ้านเป้า และตำบลหนองสูงใต้ ออกจากการปกครองของอำเภอคำชะอี รวมตั้งเป็น กิ่งอำเภอหนองสูง[4] และในวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2536 มีประกาศกระทรวงมหาดไทยให้แยกบางหมู่บ้านออกมาจากการปกครองของตำบลหนองสูง รวมตั้งเป็นตำบลหนองสูงเหนือ[5] จนกระทั่งเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 จึงมีพระราชกฤษฎีกาฯ ยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอหนองสูง[6] จนถึงปัจจุบัน

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอหนองสูงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอหนองสูงแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 6 ตำบล 44 หมู่บ้าน ได้แก่

1. หนองสูง (Nong Sung) 5 หมู่บ้าน
2. โนนยาง (Non Yang) 10 หมู่บ้าน
3. ภูวง (Phu Wong) 7 หมู่บ้าน
4. บ้านเป้า (Ban Pao) 6 หมู่บ้าน
5. หนองสูงใต้ (Nong Sung Tai) 8 หมู่บ้าน
6. หนองสูงเหนือ (Nong Sung Nuea) 8 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอหนองสูงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลหนองสูงเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองสูง และตำบลหนองสูงเหนือทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลบ้านเป้า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านเป้าทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลภูวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลภูวงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนยางทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองสูงใต้ทั้งตำบล

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. "กระทู้ถามที่ ๒๗๙/๒๔๘๑ ของขุนอนุสรกรณี ผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม เรื่อง ขอให้ตั้งกิ่งอำเภอที่ตำบลหนองสูงในท้องที่อำเภอมุกดาหาร" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 56 (0 ง): 456. May 15, 1939.
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งกิ่งอำเภอคำชะอี ขึ้นอำเภอมุกดาหาร จังหวัดนครพนม" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 58 (0 ง): 1265. May 2, 1941.
 3. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งอำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอคำชะอี อำเภอย่านตาขาว อำเภอวัดโบสถ์ อำเภอหนองบัว อำเภอวัฒนานคร อำเภอแสวงหา อำเภอท่าชนะ อำเภอพระพุทธบาท อำเภอโนนสัง อำเภอบำเหน็จณรงค์ อำเภอคอนสวรรค์ อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอคีรีมาศ อำเภอชนแดน อำเภอแม่แจ่ม อำเภอไทรน้อย และอำเภอบ้านแพง พ.ศ. ๒๔๙๙" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 73 (46 ก): 657–661. June 5, 1956.
 4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ตั้งเป็นกิ่งอำเภอหนองสูง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 102 (36 ง): 1437. March 26, 1985.
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตตำบลในท้องที่กิ่งอำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 110 (182 ง): (ฉบับพิเศษ) 43-45. November 8, 1993.
 6. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอลำทับ อำเภอร่องคำ อำเภอเวียงแหง อำเภอนาโยง อำเภอแก้งสนามนาง อำเภอโนนแดง อำเภอบ้านหลวง อำเภอกะพ้อ อำเภอศรีบรรพต อำเภอแก่งกระจาน อำเภอหนองสูง อำเภอสบเมย อำเภอเมยวดี อำเภอโคกเจริญ อำเภอทุ่งหัวช้าง อำเภอผาขาว อำเภอวังหิน อำเภอดอนพุด อำเภอบึงโขงหลง และอำเภอห้วยคต พ.ศ. 2536" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 110 (พิเศษ 179 ง): 1–3. November 3, 1993.