เจ้าพัฒนา ณ ลำพูน

เจ้าพัฒนา ณ ลำพูน (11 กรกฎาคม พ.ศ. 2457 - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2512) เจ้านายฝ่ายเหนือ ราชบุตรองค์สุดท้ายในเจ้าจักรคำขจรศักดิ์[1] เจ้าผู้ครองนครลำพูน องค์สุดท้าย กับแม่เจ้าส่วนบุญจักรคำขจรศักดิ์[2]

เจ้าพัฒนา ณ ลำพูน

เจ้าพัฒนา ณ ลำพูน
เจ้านายฝ่ายเหนือ
ประสูติ11 กรกฎาคม พ.ศ. 2457
พิราลัย20 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 (54 ปี)
พระมเหสีคุณหญิง เจ้าพงศ์แก้ว ณ ลำพูน
พระบุตร4
ราชวงศ์ทิพย์จักร
ราชสกุลณ ลำพูน
พระบิดาเจ้าจักรคำขจรศักดิ์
พระมารดาแม่เจ้าส่วนบุญจักรคำขจรศักดิ์ราชเทวี

ประวัติ

แก้

เจ้าพัฒนา ณ ลำพูน เกิดเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2457 เป็นเจ้าราชบุตรคนสุดท้องของพลตรี เจ้าจักรคำขจรศักดิ์ เจ้าผู้ครองนครลำพูน กับเจ้าหญิงส่วนบุญ

เจ้าพัฒนา ณ ลำพูน เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพมหานคร เมื่ออายุ 9 ขวบ สำเร็จชั้นมัธยม 8 เมื่อปี พ.ศ. 2476 และได้ไปศึกษาวิชาป่าไม้ ที่มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ จนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการป่าไม้ เมื่อปี พ.ศ. 2483[3]

เจ้าพัฒนา ป่วยด้วยโรคมะเร็งในหลอดลม ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 โดยมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ ณ สุสานบ้านหลวย จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2512[4]

การทำงาน

แก้

เจ้าพัฒนา ณ ลำพูน กลับมารับราชการในสังกัดกรมป่าไม้ และเป็นอาจารย์โรงเรียนการป่าไม้ จังหวัดแพร่ ต่อจากนั้นได้ลาออกจากราชการมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม และเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน

ชีวิตครอบครัว

แก้

เจ้าพัฒนา ณ ลำพูน สมรสกับเจ้าพงศ์แก้ว ณ ลำพูน (สกุลเดิม ณ เชียงใหม่) ธิดาในเจ้าราชบุตร (วงศ์ตวัน ณ เชียงใหม่) นัดดาในเจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์สุดท้าย (มีบุตร 3 ธิดา 1) เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2486

  1. คุณ เจ้าดารารัตน์ ณ ลำพูน
  2. เจ้าพัฒนพงศ์ ณ ลำพูน สมรสกับศรัณยา ณ ลำพูน
  3. เจ้าวงศ์จักร ณ ลำพูน สมรสกับสุวรีย์ ณ ลำพูน
  4. เจ้าศักดิ์ขจร ณ ลำพูน สมรสกับวันเพ็ญ ศักดาธร

ราชตระกูล

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. คุ้มเจ้าในลำพูน
  2. "คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ , นาวาอากาศเอก. เจ้านายฝ่ายเหนือ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-05-14. สืบค้นเมื่อ 2015-02-19.
  3. ปราณี ศิริธร ณ พัทลุง. เพ็ชร์ล้านนา. (ครั้งที่ 2) เชียงใหม่ :ผู้จัดการ ศูนย์ภาคเหนือ, 2538.
  4. หนังสือพิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ เจ้าพัฒนา ณ ลำพูน. 2512

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้
  • ปราณี ศิริธร ณ พัทลุง. เพ็ชร์ล้านนา. (ครั้งที่ ๒) เชียงใหม่ :ผู้จัดการ ศูนย์ภาคเหนือ, ๒๕๓๘.
  • นงเยาว์ กาญจนจารี. ดารารัศมี : พระประวัติพระราชชายา เจ้าดารารัศมี. เชียงใหม่ :สุริวงศ์บุ๊คเซนเตอร์, ๒๕๓๙.