เจ้าไชยลังกาพิศาลโสภาคย์คุณ

เจ้าหลวงไชยลังกาพิศาลโสภาคย์คุณ (คำเมือง: LN-Chao Luang Chailangka.png) เจ้าผู้ครองนครลำพูนองค์ที่ 6[2] พระองค์ปกครองลำพูนในระหว่างปี พ.ศ. 2386 - พ.ศ. 2414 รวมระยะเวลาการปกครองทั้งหมด 28 ปี ทรงเป็นเจ้าผู้ครองนครลำพูนที่ปกครองลำพูนยาวนานเป็นอับดับที่ 2 รองจากเจ้าจักรคำขจรศักดิ์

เจ้าไชยลังกาพิศาลโสภาคย์คุณ

พระนาม เจ้าไชยลังกาพิศาลโสภาคย์คุณ
พระอิสริยยศ เจ้าผู้ครองนครลำพูน
ราชวงศ์ ทิพย์จักร
ครองราชย์ พ.ศ. 2386 - พ.ศ. 2414[1]
รัชกาล 28 ปี
ข้อมูลส่วนพระองค์
พิราลัย พ.ศ. 2414
พระบิดา เจ้าหลวงเศรษฐีคำฝั้น
พระมารดา แม่เจ้าคำแปงราชเทวี

พระประวัติแก้ไข

เจ้าหลวงไชยลังกาพิศาลโสภาคย์คุณ เป็นราชโอรสในเจ้าหลวงเศรษฐีคำฝั้นเจ้าผู้ครองนครลำพูนองค์ที่ 1 และเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ 3 กับแม่เจ้าคำแปงราชเทวี[3] ทรงปกครองลำพูนหลังจากที่เจ้าหลวงธรรมลังกาถึงแก่พิราลัย จึงมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้เจ้าหลวงไชยลังกาพิศาลโสภาคย์คุณ ขึ้นเป็นเจ้าผู้ครองนครลำพูนเมื่อปีพ.ศ. 2386 พระองค์ทรงปกครองลำพูนอยู่ 28 ปี พระองค์ก็ถึงแก่พิราลัยในปีพ.ศ. 2414 เจ้าหลวงดาราดิเรกรัตน์ไพโรจน์ราชโอรสของพระองค์ จึงได้เป็นเจ้าผู้ครองนครลำพูนแทนพระองค์

ราชโอรส ราชธิดาแก้ไข

ลำดับสาแหรกแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. รุ่งพงษ์ ชัยนาม. ประวัติศาสตร์ล้านนา : ประวัติศาสตร์ไทยที่คนไทยไม่ค่อยมีโกาสได้ศึกษา. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  2. รายพระนามของเจ้าผู้ครองนครลำพูนยุคสุดท้าย
  3. ประวัติเชื้อเจ็ดตน