เจ้าดารารัตน์ ณ ลำพูน

คุณหญิงเจ้าดารารัตน์ ณ ลำพูน ประธานมูลนิธิจักรคำขจรศักดิ์ และที่ปรึกษาสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ศูนย์ฝึกภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่)[1] เจ้าดารารัตน์เป็นเจ้านายฝ่ายเหนือที่มีบทบาทสำคัญในกิจกรรมต่าง ๆ

เจ้าดารารัตน์ ณ ลำพูน
เจ้าดารารัตน์ ณ ลำพูน.jpg
ราชวงศ์ทิพย์จักราธิวงศ์
พระบิดาเจ้าพัฒนา ณ ลำพูน
พระมารดาเจ้าพงศ์แก้ว ณ ลำพูน
ประสูติ14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486 (80 ปี)

ประวัติแก้ไข

คุณหญิงเจ้าดารารัตน์ เป็นธิดาในเจ้าพัฒนา ณ ลำพูน (ราชโอรสในเจ้าจักรคำขจรศักดิ์ เจ้าผู้ครองนครลำพูน องค์สุดท้าย และราชนัดดาในเจ้าอินทยงยศโชติ เจ้าผู้ครองนครลำพูน องค์ที่ 9) กับเจ้าพงศ์แก้ว ณ ลำพูน (ธิดาในเจ้าราชบุตร (วงศ์ตวัน ณ เชียงใหม่) และเป็นปนัดดาในเจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์สุดท้าย) คุณหญิง เจ้าดารารัตน์เป็นธิดาคนโต และมีน้องชาย 3 คน คือ เจ้าพัฒน์พงศ์ ณ ลำพูน เจ้าวงศ์จักร ณ ลำพูน และเจ้าศักดิ์ขจร ณ ลำพูน

คุณหญิงเจ้าดารารัตน์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รุ่น 24)

บทบาทในฐานะเจ้านายฝ่ายเหนือแก้ไข

คุณหญิงเจ้าดารารัตน์ เป็นเจ้านายฝ่ายเหนือ สาย ณ ลำพูน และสาย ณ เชียงใหม่ ที่มีบทบาทสำคัญทางสังคมเป็นที่เคารพนับถือ[2] และดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิจักรคำขจรศักดิ์[3] เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์การสร้างสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนชาวนครลำพูน และเป็นกรรมการมูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือ[4] อันเป็นมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์ความเป็นล้านนาสืบสานฝ่ายเหนือ และเป็นกรรมการมูลนิธิกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ (วัดสวนดอก)[5]

คุณหญิงเจ้าดารารัตน์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในฐานะเจ้านายฝ่ายเหนือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในการแสดงความกตัญญูต่อราชสกุลแห่งราชวงศ์ทิพย์จักราธิวงศ์ (เจ้าเจ็ดตน) และความจงรักภักดีต่อราชจักรีวงศ์[6]

ด้านการศาสนาแก้ไข

คุณหญิงเจ้าดารารัตน์ มีบทบาทในการทะนุบำรุงศาสนา อาทิ การถวายที่ดินเพื่อสร้างวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน และสร้างวัด ที่พักสงฆ์ สถานปฏิบัติธรรมหลายแห่ง[7]

ด้านการศิลปหัตถกรรมแก้ไข

คุณหญิงเจ้าดารารัตน์ ได้มอบที่ดินจำนวนหนึ่ง สำหรับจัดตั้งสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย[8] เพื่อเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดหัตถกรรมผ้าทอมือของจังหวัดลำพูนให้คงอยู่ต่อไป รวมทั้งยังได้รับการยกย่องว่าเป็น "ผู้จุดประกายผ้าชาวไทยภูเขาสู่ความนิยม" จากนิตยสาร HELLO เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557[9]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

รางวัลที่ได้รับแก้ไข

 • พ.ศ. 2548 – รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย[11]
 • พ.ศ. 2553 – คนดีศรีลำพูน สาขาบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและสาขาศาสนา จากจังหวัดลำพูน[12]

ราชตระกูลแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. "คณะกรรมการสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2014-07-21. สืบค้นเมื่อ 2012-06-20.
 2. สะเก็ดล้านนา : 19 เมษายน 2557
 3. แนะนำคณะกรรมการมูลนิธิจักรคำขจรศักดิ์[ลิงก์เสีย]
 4. ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือ"
 5. ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธิกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ (วัดสวนดอก)"
 6. สักการะองค์เจ้าหลวง[ลิงก์เสีย]
 7. พระองค์ภาฯ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ จ.ลำพูน[ลิงก์เสีย]
 8. สถาบันผ้าทอมือหริภุชัย[ลิงก์เสีย]
 9. นิตยสาร HELLO! ปีที่ 9 ฉบับที่ 16 สิงหาคม 2557[ลิงก์เสีย]
 10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๖ ข หน้า ๒, ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘
 11. นิสิตเก่าดีเด่น ปี 2548[ลิงก์เสีย]
 12. พิธีมอบรางวัลคนดีศรีลำพูนปี53 ยกย่องผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม[ลิงก์เสีย]