รายพระนามและชื่ออธิบดีกรมตำรวจและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของไทย

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายพระนามและชื่ออธิบดีกรมตำรวจและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของไทย

รายพระนามและชื่ออธิบดีกรมตำรวจและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของไทย
Emblem of Royal Thai Police.png
เครื่องหมายราชการ
ตราผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ.png
ตราประจำตำแหน่ง
Suwat Jangyodsuk.png
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไทย
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระจนถึงอายุ 60 ปีบริบูรณ์
ผู้ประเดิมตำแหน่งหลวงรัถยาภิบาลบัญชา
สถาปนาพ.ศ. 2403
เงินตอบแทน78,030 บาท
เว็บไซต์Thai Police Commander
กองโปลิศ / กรมกองตระเวน
(พ.ศ. 2403 - พ.ศ. 2458)
ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 Capt.S.J.Ames.jpg หลวงรัถยาภิบาลบัญชา
(กัปตัน เอส.เย.เอมส์)
พ.ศ. 2403 พ.ศ. 2435
2 พระยาอรรคราชวราทร.jpg พระยาอรรคราชวราทร
(ภัสดา บุรณศิริ)
พ.ศ. 2435 พ.ศ. 2440
3 Emblem of Royal Thai Police.png นายเอ.เย.ยาดิน พ.ศ. 2440 พ.ศ. 2447
4 Eric St.J.Lawson.jpg มหาอำมาตย์โท อีริกเซ็นต์ เย ลอสัน พ.ศ. 2447 พ.ศ. 2456
5 Gustave Schau.jpg พลตรี พระยาวาสุเทพ
(กุสตาฟ เชา)
พ.ศ. 2456 พ.ศ. 2458
กรมตำรวจ
(พ.ศ. 2458 - พ.ศ. 2541)
ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
6 พระองค์เจ้าคำรบ.jpg พลตำรวจเอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าคำรบ พ.ศ. 2458 พ.ศ. 2472
7 พลตำรวจโท พระยาอธิกรณประกาศ (หลุย จาติกวณิช).jpg พลตำรวจโท พระยาอธิกรณ์ประกาศ
(หลุย จาติกวณิช)
พ.ศ. 2472 พ.ศ. 2475
8 Emblem of Royal Thai Police.png พันตำรวจเอก พระยาบุเรศผดุงกิจ
(รวย พรหโมบล)
พ.ศ. 2475 พ.ศ. 2476
9 พันตำรวจเอก พระยาอนุสรณ์ธุรการ.jpg พันตำรวจเอก พระยาอนุสสรธุระการ
(จ่าง วัจนะพุกกะ)
พ.ศ. 2476 พ.ศ. 2479
10 Adun Adundetcharat.jpg พลตำรวจเอก หลวงอดุลเดชจรัส
(อดุล อดุลเดชจรัส)
พ.ศ. 2479 พ.ศ. 2488
11 พระรามอินทรา (ดวง จุลัยยานนท์).jpg พลตำรวจโท พระรามอินทรา
(ดวง จุลัยยานนท์)
พ.ศ. 2488 พ.ศ. 2489
12 Emblem of Royal Thai Police.png พลตำรวจตรี พระพิจารณ์พลกิจ
(ยู่เซ็ก ดุละลัมพะ)
พ.ศ. 2489 พ.ศ. 2490
13 Wax sculpture of Luang Chattrakankosol, National Memorial, Pathum Thani, Thailand (2).jpg พลตำรวจเอก หลวงชาติตระการโกศล
(เจียม ลิมปิชาติ)
พ.ศ. 2490 พ.ศ. 2494
14 Phao Sriyanond before 1957.jpg พลตำรวจเอกเผ่า ศรียานนท์ พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2500
15 ไสว ไสวแสนยากร.jpg พลตำรวจเอกไสว ไสวแสนยากร พ.ศ. 2500 พ.ศ. 2502
16 Official portraits of Sarit Thanarat.jpg พลตำรวจเอกสฤษดิ์ ธนะรัชต์ พ.ศ. 2502 พ.ศ. 2506
17 ประเสริฐ รุจิรวงศ์ 2469.jpg พลตำรวจเอกประเสริฐ รุจิรวงศ์ พ.ศ. 2506 พ.ศ. 2515
18 Praphas Charusathien.jpg พลตำรวจเอกประภาส จารุเสถียร พ.ศ. 2515 พ.ศ. 2516 รักษาราชการแทน อธิบดีกรมตำรวจ
19 ประจวบ สุนทรางกูร 2502.jpg พลตำรวจเอกประจวบ สุนทรางกูร 17 ตุลาคม พ.ศ. 2516 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 โอนกลับไปเป็นทหาร
20 Emblem of Royal Thai Police.png พลตำรวจเอกพจน์ เภกะนันทน์ 31 มีนาคม พ.ศ. 2518 30 กันยายน พ.ศ. 2518 รักษาราชการแทน อธิบดีกรมตำรวจ (กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2518
21 Emblem of Royal Thai Police.png พลตำรวจเอกศรีสุข มหินทรเทพ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2518 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519
22 Emblem of Royal Thai Police.png พลตำรวจเอกมนต์ชัย พันธุ์คงชื่น พ.ศ. 2519 พ.ศ. 2524
23 สุรพล จุลละพราหมณ์ 1934.jpg พลตำรวจเอกสุรพล จุลละพราหมณ์ พ.ศ. 2524 พ.ศ. 2525
24 Emblem of Royal Thai Police.png พลตำรวจเอกณรงค์ มหานนท์ พ.ศ. 2525 พ.ศ. 2530
25 เภา สารสิน 1960s.jpg พลตำรวจเอกเภา สารสิน พ.ศ. 2530 พ.ศ. 2532
26 พลตำรวจเอก แสวง ธีระสวัสดิ์.jpg พลตำรวจเอกแสวง ธีระสวัสดิ์ พ.ศ. 2532 22 มกราคม พ.ศ. 2534 [1] เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด
27 สวัสดิ์ อมรวิวัฒน์.jpg พลตำรวจเอกสวัสดิ์ อมรวิวัฒน์ 22 มกราคม พ.ศ. 2534 [2] พ.ศ. 2536
28 Emblem of Royal Thai Police.png พลตำรวจเอกประทิน สันติประภพ พ.ศ. 2536 พ.ศ. 2537
29 Emblem of Royal Thai Police.png พลตำรวจเอกพจน์ บุณยะจินดา พ.ศ. 2537 พ.ศ. 2539
30 Pracha Phromnok in 1998.jpg พลตำรวจเอกประชา พรหมนอก พ.ศ. 2539 16 ตุลาคม พ.ศ. 2541
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (พ.ศ. 2541 - ปัจจุบัน)
ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 Pracha Phromnok in 1998.jpg พลตำรวจเอกประชา พรหมนอก 16 ตุลาคม พ.ศ. 2541 30 กันยายน พ.ศ. 2543 ลาออกและไปดำรงตำแหน่ง

รัฐมนตรีว่ากระทรวงแรงงาน

2 Emblem of Royal Thai Police.png พลตำรวจเอกพรศักดิ์ ดุรงควิบูลย์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2543 30 กันยายน พ.ศ. 2544
3 Emblem of Royal Thai Police.png พลตำรวจเอกสันต์ ศรุตานนท์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2544 30 กันยายน พ.ศ. 2547 ช่วยราชการสำนักนายกรัฐมนตรีจนเกษียณอายุราชการ
(22 มีนาคม พ.ศ. 2547 – 30 กันยายน พ.ศ. 2547)
- Emblem of Royal Thai Police.png พลตำรวจเอกสุนทร ซ้ายขวัญ 22 มีนาคม พ.ศ. 2547 30 กันยายน พ.ศ. 2547 รักษาราชการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
4 Emblem of Royal Thai Police.png พลตำรวจเอกโกวิท วัฒนะ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 22 เมษายน พ.ศ. 2550* ช่วยราชการสำนักนายกรัฐมนตรีจนพ้นจากตำแหน่ง
(5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 - 22 เมษายน พ.ศ. 2550)
*ภายหลังศาลปกครองพิจารณาว่าท่านอยู่ในตำแหน่งจนเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550
5 เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส ทางการ.jpg พลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 8 เมษายน พ.ศ. 2551 รักษาราชการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
(5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 – 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550)
ช่วยราชการสำนักนายกรัฐมนตรีจนพ้นจากตำแหน่ง
(29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 – 8 เมษายน พ.ศ. 2551)
6 Emblem of Royal Thai Police.png พลตำรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ 8 เมษายน พ.ศ. 2551 30 กันยายน พ.ศ. 2552 รักษาราชการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
(29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 – 8 เมษายน พ.ศ. 2551)
ช่วยราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
(28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 – 21 ธันวาคม พ.ศ. 2551)
ลาพักร้อน
(4 สิงหาคม พ.ศ. 2552 – 10 สิงหาคม พ.ศ. 2552)
ช่วยราชการสำนักนายกรัฐมนตรีจนเกษียณอายุราชการ
(9 กันยายน พ.ศ. 2552 – 30 กันยายน พ.ศ. 2552)
- Wichian Pojphosri in white gown.jpg พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี 4 สิงหาคม พ.ศ. 2552 10 สิงหาคม พ.ศ. 2552 รักษาราชการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
(4 สิงหาคม พ.ศ. 2552 – 10 สิงหาคม พ.ศ. 2552)
- Thanee Somboonsap (cropped).jpg พลตำรวจเอกธานี สมบูรณ์ทรัพย์ 9 กันยายน พ.ศ. 2552 30 กันยายน พ.ศ. 2552 รักษาราชการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
(9 กันยายน พ.ศ. 2552 – 30 กันยายน พ.ศ. 2552)
- Police General Prateep Tanprasert.jpg พลตำรวจเอกปทีป ตันประเสริฐ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 21 ธันวาคม พ.ศ. 2551 รักษาราชการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
วาระแรก (28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 – 21 ธันวาคม พ.ศ. 2551)
วาระที่ 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 – 2 กันยายน พ.ศ. 2553)
1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 2 กันยายน พ.ศ. 2553
7 Wichian Pojphosri in white gown.jpg พลตำรวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี 2 กันยายน พ.ศ. 2553 14 ตุลาคม พ.ศ. 2554
- พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์.jpg พลตำรวจเอกเพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2554 25 ตุลาคม พ.ศ. 2554 รักษาราชการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
(15 ตุลาคม พ.ศ. 2554 – 25 ตุลาคม พ.ศ. 2554)
8 26 ตุลาคม พ.ศ. 2554 30 กันยายน พ.ศ. 2555
9 อดุลย์ แสงสิงแก้ว.png พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗/๒๕๕๗
ปฏิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรี
(24 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 – 30 กันยายน พ.ศ. 2557)
- วัชรพล ประสารราชกิจ.jpg พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 30 กันยายน พ.ศ. 2557 รักษาราชการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
(24 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 – 30 กันยายน พ.ศ. 2557)
10 Somyot Poompanmoung 20191102.jpg พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 30 กันยายน พ.ศ. 2558
11 จักรทิพย์ ชัยจินดา.png พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 30 กันยายน พ.ศ. 2563
12 Suwat Jangyodsuk.png พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ปัจจุบัน

อ้างอิงแก้ไข

  1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจพ้นจากตำแหน่ง ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108 ตอน 15 ง หน้า 1058 31 มกราคม พ.ศ. 2534
  2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108 ตอน 15 ง หน้า 1059 31 มกราคม พ.ศ. 2534

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข