คณะผู้แทนทางทูตของประเทศเกาหลีใต้

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายชื่อสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของเกาหลีใต้ในต่างประเทศ (ไม่รวมสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์)

ประเทศที่มีคณะผู้แทนทางการทูตเกาหลีใต้

ยุโรปแก้ไข

 
สถานเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ ณ กรุงบูดาเปสต์
 
สถานเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ ณ กรุงวอร์ซอ
 
สถานเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ ณ กรุงปราก

อเมริกาเหนือแก้ไข

อเมริกาใต้แก้ไข

ตะวันออกกลางแก้ไข

แอฟริกาแก้ไข

เอเชียแก้ไข

โอเชียเนียแก้ไข

 
สถานเอกอัครราชทูตสเปน ณ กรุงแคนเบอร์รา

องค์กรพหุภาคีแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข