นีงาตะ

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

นีงาตะ หรือ นีกาตะ (ญี่ปุ่น: 新潟 Niigata) สามารถหมายถึง