อาบีจาน หรือ อาบิดจาน (อังกฤษและฝรั่งเศส: Abidjan, เสียงอ่านภาษาฝรั่งเศส: [a.bi.dʒɑ̃] อาบีจ็อง) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศโกตดิวัวร์ (ไอวอรีโคสต์) เป็นศูนย์กลางทางการเงินและธนาคารของประเทศ (ปัจจุบันกรุงยามูซูโกรเป็นเมืองหลวงอย่างเป็นทางการของประเทศ) มีอุตสาหกรรมผลิตเบียร์ สบู่ ส่งกล้วย โกโก้ กาแฟ เป็นสินค้าออก มีท่าเรือที่สร้างขึ้น ในปี ค.ศ. 1951 และมหาวิทยาลัยซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1963 นอกจากนั้นยังเป็นเมืองที่นิยมพูดภาษาฝรั่งเศสมากที่สุดในแอฟริกาตะวันตกอีกด้วย

ส่วนหนึ่งของเมืองอาบีจาน