มหาวิทยาลัยรัดเบาด์ไนเมเคิน

(เปลี่ยนทางจาก Radboud University Nijmegen)

มหาวิทยาลัยรัดเบาด์ไนเมเคิน (ดัตช์: Radboud Universiteit Nijmegen) เป็นมหาวิทยาลัยโรมันคาทอลิกที่ตั้งอยู่ในเมืองไนเมเคิน ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐ ปัจจุบันมีนักศึกษา 22,976 คน (ตุลาคม ค.ศ. 2019) ศึกษาอยู่ตามคณะต่าง ๆ 7 คณะได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ (ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยรัดเบาด์) วิทยาลัยการจัดการไนเมเคิน คณะปรัชญา เทววิทยา และศาสนศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์[5]

มหาวิทยาลัยรัดเบาด์
Radboud Universiteit
ละติน: Universitas Radbodiana Noviomagensis
คติพจน์In Dei nomine feliciter  (ละติน)
คติพจน์อังกฤษ
Happily in the name of God
ประเภทเอกชน (และรับงบจากรัฐ)
สถาปนา17 ตุลาคม ค.ศ. 1923
สังกัดทางศาสนาคาทอลิก[1][2]
พระอธิการฮาน ฟาน คริเกิน
ผู้ศึกษา22,976 (ตุลาคม ค.ศ. 2019)[3]
ที่ตั้ง, ,
สีแดงม่วงเข้ม ขาว
เว็บไซต์www.ru.nl/english (English)

แต่เดิม มีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยไนเมเคิน เมื่อ ค.ศ. 1655 แต่ได้มีการยุบเลิกไปอย่างรวดเร็วใน ค.ศ. 1680 ต่อมา มหาวิทยาลัยรัดเบาด์ไนเมเคินถูกตั้งขึ้นใหม่ใน ค.ศ. 1923 โดยใช้ชื่อแรกก่อตั้งว่า มหาวิทยาลัยคาทอลิกไนเมเคิน (Katholieke Universiteit Nijmegen) ในช่วงแรกมีนักเรียนเพียง 189 คนและคณาจารย์เพียง 27 คน ตั้งขึ้นตามความต้องการของชุมชนโรมันคาทอลิกที่ต้องการให้มีมหาวิทยาลัยขึ้นเป็นของตัวเอง เพราะนิกายคาทอลิกมักถูกกีดกันจากทางรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ที่ให้การสนับสนุนนิกายโปรเตสแตนท์ จากนั้น สงครามโลกครั้งที่สองได้สร้างความเสียหายให้กับมหาวิทยาลัยอย่างหนักจากการทิ้งระเบิดและการสู้รบ หลังสงครามสงบ มหาวิทยาลัยกลับมาจัดการเรียนการสอนอีกครั้งเมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ. 1945 และจำนวนนักเรียนได้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ นับจากนั้น จาก 3,000 คนใน ค.ศ. 1960 เป็น 15,000 คน ใน ค.ศ. 1980 และมีมากกว่า 22,000 คนในปัจจุบัน ในจำนวนนี้มีนักเรียนต่างชาติคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 10.7 เปอร์เซ็นต์[6]

อ้างอิง

แก้
  1. "Een bijzondere universiteit". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-02-22.
  2. "Other networks - International Office English". ru.nl. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-09-10.
  3. "Facts & figures".
  4. "Radboud University".
  5. "Facts & figures".
  6. "RU Facts and Figures".

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้