เปิดเมนูหลัก

พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก ทวี จุลละทรัพย์ (8 สิงหาคม พ.ศ. 2457 - 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539) อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารสูงสุด อดีตเสนาธิการทหาร อดีตเสนาธิการทหารอากาศ อดีตรองนายกรัฐมนตรีหลายสมัย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อดีตประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย อดีตเสรีไทย เคยเป็นพระเอกภาพยนตร์ของ กองภาพยนตร์ทหารอากาศ เรื่อง "บ้านไร่นาเรา" เมื่อ พ.ศ. 2484 [5]

ทวี จุลละทรัพย์
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด[1]
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม 2516 – 30 กันยายน 2517
(0 ปี 364 วัน)
ก่อนหน้า จอมพล ถนอม กิตติขจร
ถัดไป พลเอก กฤษณ์ สีวะรา
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 8 สิงหาคม พ.ศ. 2457
เสียชีวิต 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539
(81 ปี 180 วัน)
คู่สมรส อารี ปิ่นแสง (2483 - 2536)
ศาสนา พุทธ
ลายมือชื่อ
การเข้าเป็นทหาร
สังกัด กองบัญชาการทหารสูงสุด
ปีปฏิบัติงาน 2516 - 2517
ยศ RTA OF-9 (General).svg พลเอก
RTN OF-9 (Admiral).svg พลเรือเอก
RTAF OF-9 (Air Chief Marshal).svg พลอากาศเอก[2][3]
นายกองใหญ่.jpg นายกองใหญ่[4]
บังคับบัญชา กองบัญชาการทหารสูงสุด

ประวัติแก้ไข

พลอากาศเอกทวี จุลละทรัพย์ เกิดที่อำเภอบางกอกน้อย จังหวัดธนบุรี เป็นบุตรของรองอำมาตย์โทหรุ่น และนางจ่าง จุลละทรัพย์ [6] สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนการบิน และศึกษาวิชาการบิน และเสนาธิการ จากประเทศอังกฤษ และสหรัฐอเมริกา เคยเป็นนายทหารเสรีไทยในสหรัฐอเมริกา [7] รับราชการในกองทัพอากาศไทย มีตำแหน่งสูงสุดเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้บัญชาการทหารสูงสุด [8]

พลอากาศเอกทวี จุลละทรัพย์เคยดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวเมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2514[9] ภายหลังจากนั้นดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว

พลอากาศเอกทวี จุลละทรัพย์ สมรสกับอารี ปิ่นแสง รองนางสาวไทยประจำปี พ.ศ. 2483 ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 อายุ 82 ปี

การทำงานแก้ไข

งานการเมืองแก้ไข

พล.อ.อ.ทวี เข้าทำงานการเมืองตั้งแต่ พ.ศ. 2512 เป็นผู้ร่วมก่อตั้งพรรคสหประชาไทย มีจอมพลถนอม กิตติขจร เป็นหัวหน้าพรรค พลอากาศเอกทวี เป็นเลขาธิการพรรค [10]

พล.อ.อ.ทวี เคยได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีสมัยแรก พ.ศ. 2506 เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ในรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร[11] และได้รับพระราชทานยศ พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก ในปีนั้น[12] ต่อมาในปี พ.ศ. 2512 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในปี พ.ศ. 2514 ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจรเช่นเดียวกัน

กระทั่งในปี พ.ศ. 2516 เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด[13]และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม[14] ในรัฐบาลศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์

ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในรัฐบาลหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช[15] จนกระทั่งพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากนายกรัฐมนตรีลาออก และได้รับแต่งตั้งอีกสมัยหนึ่งในรัฐบาลหม่อมราชวงศ์เสนีย์เช่นเดียวกัน[16] แต่ดำรงตำแหน่งเพียง 12 วัน และได้เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณเพียงวันเดียวก็ต้องพ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากการรัฐประหารของพลเรือเอก สงัด ชลออยู่

ในปี พ.ศ. 2522 พล.อ.อ.ทวี ได้รับแต่งตั้งเป็นรองนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์[8][17]

งานกีฬาแก้ไข

พล.อ.อ.ทวี จุลละทรัพย์ เป็นบุคคลสำคัญในวงการกีฬาของไทย ได้รับเลือกเป็นประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2516 สืบต่อจากจอมพลประภาส จารุเสถียร และดำรงตำแหน่งติดต่อกันหลายสมัย ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในคณะกรรมการโอลิมปิกระหว่างประเทศ และสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย เมื่อ พ.ศ. 2538 นอกจากนี้ยังเคยเป็นนักกีฬาเรือใบ เคยได้เหรียญทองจากการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 5 และเหรียญเงินจากการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 8 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ [8]

รางวัลและเกียรติยศแก้ไข

พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก ทวี จุลละทรัพย์ ได้รับพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดนเป็น นายกองใหญ่ พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก ทวี จุลละทรัพย์ เมื่อ พ.ศ. 2508[18]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

 • เหรียญชัยสมรภูมิ (สงครามอินโดจีน) เมื่อ ๒๓ พฤษภาคม ๒๔๘๔
 • จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.) เมื่อ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๔๘๔
 • จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) เมื่อ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๔๘๖
 • เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ ๔ (อ.ป.ร.๔) เมื่อ ๑๑ มีนาคม ๒๔๘๙
 • ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) เมื่อ ๕ ธันวาคม ๒๔๙๑
 • เหรียญจักรมาลา เมื่อ ๕ ธันวาคม ๒๔๙๑
 • ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) เมื่อ ๕ ธันวาคม ๒๔๙๔
 • ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) เมื่อ ๕ ธันวาคม

๒๔๙๕

 • ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) เมื่อ ๒๙ มิถุนายน ๒๔๙๖
 • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) เมื่อ ๕ ธันวาคม ๒๔๙๗
 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) เมื่อ ๕ ธันวาคม ๒๔๙๘
 • เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ ๓ (ภ.ป.ร.๓) เมื่อ ๔ กันยายน ๒๔๙๙
 • มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) เมื่อ ๕ ธันวาคม ๒๔๙๙
 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) เมื่อ ๕ ธันวาคม ๒๕๐๓
 • ทุติยจุลจอมเกล้า (ท.จ.) เมื่อ ๕ พฤษภาคม ๒๕๐๕
 • เหรียญราชการชายแดน เมื่อ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๐๕
 • เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ ๒ (ภ.ป.ร.๒) เมื่อ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๐๖
 • เหรียญชัยสมรภูมิ (สงครามมหาเอเชียบูรพา) เมื่อ ๓ กันยายน ๒๕๐๕
 • ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ท.จ.ว.) เมื่อ ๕ พฤษภาคม ๒๕๐๖
 • รามาธิบดี ชั้นมหาโยธิน (ม.ร.) เมื่อ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๐๘
 • ปฐมจุลจอมเกล้า (ป.จ.) เมื่อ ๕ พฤษภาคม ๒๕๑๑
 • เหรียญกล้าหาญ เมื่อ ๓๐ เมษายน ๒๕๑๖
 • เหรียญแกรนด์ ครูซ จากสาธารณรัฐอาร์เจนตินา
 • เหรียญดาส โกรสเซ ซิลแบร์ เน เอห์เรนไซ เคน อาม บานเด จากสาธารณรัฐออสเตรีย
 • อิสริยาภรณ์เฟิร์ส คลาส ออฟ ดิ ออร์เดอร์ ออฟ ดูโรนเน่ จากราชอาณาจักรเบลเยียม
 • เหรียญธาดู มหา ธรายสิธุ จากสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า
 • เหรียญเดอะ เคลาด์ แบนเนอร์ เมดัล วิธ แกรนด์ กอร์ดอน
 • อิสริยาภรณ์สเปเชียล แกรนด์ กอร์ดอน ออฟ ดิ

ออร์เดอร์ เคลาด์ แอนด์ แบนเนอร์ จากสาธารณรัฐประชาชนจีน

 • อิสริยาภรณ์ ดิ ออร์เดอร์ ออฟ สตาร์ ออฟ เอธิโอเปีย จากสาธารณรัฐเอธิโอเปีย
 • เหรียญบินตัง เกริลาว จากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
 • เหรียญเฟิร์ส โฮมายูน วิธ แสซ จากประเทศอิหร่าน
 • อิสริยาภรณ์เฟิร์ส คลาส ออฟ ดิ ออร์เดอร์ ออฟ เดอะ แซเคริแทรสเซอร์ จากประเทศญี่ปุ่น
 • อิสริยาภรณ์ออร์เดอร์ ออฟ เซอร์วิซ เมริต เฟิร์ส คลาส จากสาธารณรัฐเกาหลี
 • เหรียญแกรนด์ ออร์เดอร์ ออฟ มูกุงวา จากสาธารณรัฐเกาหลี
 • เหรียญเดอะ โมสต์ เอกซัลเตด ออร์เดอร์ ออฟ เดอะ ลานช้าง ไวท์ อัมเบรลล่า จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 • เหรียญเซกันต์ คลาสส์ ออฟ เดอะ โมสต์ ดิสทิงควิช จากสหพันธรัฐมาเลเซีย
 • เหรียญออร์เดอร์ ออฟ บันควน จากสหพันธรัฐมาเลเซีย
 • เหรียญเนการ่า ปังลิมา มังกู เนการา จากสหพันธรัฐมาเลเซีย
 • อิสริยาภรณ์เสรี ซีเตีย มาโคตา (ไนธ์ ออฟ เดอะ โมสต์ ดิสทิงควิช ออร์เดอร์ ออฟ เดอะ ดีเฟนเดอร์ ออฟ เดอะ เร็ล์ม) จากสหพันธรัฐมาเลเซีย
 • อิสริยาภรณ์เดน คอนเจลิซ นอร์สเค ชังค์ โอลัฟส์ ออร์เดอร์ จากราชอาณาจักรนอร์เวย์
 • เหรียญฟิลิปปินส์ ลีเจ็นด์ ออฟ ฮอนเนอร์ ดอนแมนเดอร์ แรงค์ จากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
 • อิสริยาภรณ์แกรนด์ ครอส ออฟ ดิ ออร์เดอร์ ซวอร์ด จากราชอาณาจักรสวีเดน
 • อิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งแห่งจักรภพอังกฤษ (เดอะ โมสต์ เอ็กเซลเลนต์ ออร์เดอร์ ออฟ เดอะ บริทิช เอมไพร์) จากสหราชอาณาจักร
 • เหรียญเมดัล ออฟ ฟรีดอม วิธ บรอนซ์ ปาล์ม จากประเทศสหรัฐอเมริกา
 • เหรียญลีเจ็นด์ ออฟ เมริท ดีกรี ออฟ คอนแมนเดอร์ จากประเทศสหรัฐอเมริกา
 • อิสริยาภรณ์คิม คัน ออร์เดอร์ เฟิร์ส คลาส จากสาธารณรัฐเวียดนาม
 • อิสริยาภรณ์โอลิมปิกสากล (OLYMPIC ORDER IN GOLD) จากสภาโอลิมปิกสากล (IOCC)
 • อิสริยาภรณ์ ANOC AWARD จากสมาคมโอลิมปิกนานาชาติ (IOA)
 • รางวัล ASIAN MERIT AWARD จากสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (OCA)
 • อิสริยาภรณ์ซีเกมส์ จากสมาพันธ์ซีเกมส์ (SEA Games Federation)
 • รางวัล Distinguished Service Award by the United States Sports Academy (๒๕๓๘)

อ้างอิงแก้ไข

 1. https://www.rtarf.mi.th/pdf/Former_commander.pdf
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2500/D/035/1.PDF
 3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2506/D/090/2119.PDF
 4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2508/D/058/1.PDF
 5. ประวัติ กองดุริยางค์ทหารอากาศ
 6. ประวัติจาก หอพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติ
 7. [1]
 8. 8.0 8.1 8.2 พล.อ.อ. ทวี จุลละทรัพย์ "ทุเรียนเหล็กแห่งบ้านอัมพวัน" ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย
 9. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2514/D/041/1.PDF
 10. ระบอบเผด็จการทหาร สฤษดิ์ – ถนอม – ประภาส
 11. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๑๙ ราย)
 12. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2506/D/090/2119.PDF
 13. https://www.rtarf.mi.th/pdf/Former_commander.pdf
 14. http://www.mod.go.th/Recommend/Commander.aspx
 15. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน 35 ราย)
 16. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๓ ราย)
 17. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๔ ราย)
 18. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2508/D/058/1.PDF
 19. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๗๕, ตอน ๓๙ ง, ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๑
 20. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 21. "Semakan Penerima Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat Persekutuan".
 22. "Senarai Penuh Penerima Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat Persekutuan Tahun 1964" (PDF).

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข