วิกิพีเดีย:บทความคัดสรรประจำเดือน

บทความคัดสรรประจำเดือน

บทความคัดสรรประจำเดือน คือบทความคัดสรรที่ได้รับคัดเลือกจากชาววิกิพีเดีย สำหรับนำไปแสดงไว้ในหน้าหลักของวิกิพีเดียในแต่ละเดือน

การคัดเลือกบทความคัดสรรประจำเดือน จะพิจารณาจากบทความที่แสดงให้เห็นว่าวิกิพีเดียเป็นสารานุกรมที่ดี น่าเชื่อถือ มีรายละเอียดที่ครอบคลุม และมีผู้ลงชื่อสนับสนุนมากที่สุด

หากเหลือบทความคัดสรรที่ยังไม่เคยเป็นบทความคัดสรรประจำเดือนขณะใดก็ตามน้อยกว่า 3 บทความ ให้เสนอบทความคุณภาพเพื่อเป็นแสดงผลในหน้าหลักในตำแหน่งของบทความคัดสรรประจำเดือนได้

หมายเหตุเพิ่มเติม
 1. การเสนอและการพิจารณาดังกล่าวไม่ทำให้ความคุณภาพกลายเป็นบทความคัดสรรแต่อย่างใด
 2. การนับจำนวนน้อยกว่า 3 ให้นับบทความคัดสรรที่ยังไม่เคยเป็นบทความคัดสรรประจำเดือนทั้งหมด ไม่ต้องคำนึงว่าบทความเหล่านั้นอาจได้รับการเสนอชื่อเป็นบทความคัดสรรประจำเดือนอยู่ระหว่างรอการพิจารณาในเดือนใดในอนาคตหรือไม่
 3. บทความคุณภาพที่ได้รับการพิจารณาให้แสดงผลแทนที่บทความคัดสรรประจำเดือนแล้วจะแสดงผลอยู่ทั้งเดือนเช่นเดียวกับบทความคัดสรร ไม่ว่าระหว่างเดือนนั้นจะมีบทความใหม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นบทความคัดสรรเพิ่มเติมหรือไม่
 4. สนับสนุนให้ผู้เขียนบทความหลักเป็นผู้เสนอชื่อบทความคัดสรรหรือบทความคุณภาพเพื่อการแสดงผลในหน้าหลักก่อน เว้นแต่
  1. ผู้เขียนหลักขาดการเข้าใช้งานวิกิพีเดียและโครงการพี่น้องต่อเนื่องกันเวลาหนึ่งเดือนขึ้นไป หรือ
  2. เหลือเวลาน้อยกว่า 15 วันก่อนที่จะต้องเปลี่ยนบทความประจำเดือนและยังไม่มีบทความใดได้รับการเสนอชื่อ
 5. ในทุกกรณี สนับสนุนให้เสนอบทความล่วงหน้าไม่เกิน 12 เดือนในอนาคตเพื่อให้สัมพันธ์กับเหตุการณ์ในบทความ ยกเว้นมีเหตุจำเป็นพิเศษหรือมีจำนวนบทความคัดสรรที่ยังไม่เคยได้รับเลือกเป็นบทความคัดสรรประจำเดือนตั้งแต่ 12 บทความขึ้นไป

บทความคัดสรร
บทความคัดสรรประจำเดือน

หน้าที่เกี่ยวข้อง

บทความคัดสรรเดือนนี้

 
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า วัดพระแก้ว เป็นวัดซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นพร้อมกับการสถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร์ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2325 เป็นวัดที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่พระบรมมหาราชวัง ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับวัดพระศรีสรรเพชญ์ที่ตั้งอยู่ในพระราชวังโบราณสมัยอาณาจักรอยุธยา นอกจากนี้ มีพระราชประสงค์ให้วัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร และเป็นสถานที่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล วัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ เพราะมีแต่ส่วนพุทธาวาส ไม่มีส่วนสังฆาวาส

ภายในวัดพระศรีรัตนศาสดารามมีอาคารสำคัญและอาคารประกอบแบ่งกลุ่มอาคารออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มพระอุโบสถ เป็นกลุ่มที่มีความสำคัญสูงสุด อาคารประธานของกลุ่มอาคารนี้ คือ พระอุโบสถ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ล้อมรอบด้วยศาลาราย พระโพธิธาตุพิมาน หอพระราชพงศานุสรณ์ หอพระราชกรมานุสรณ์ หอระฆัง และหอพระคันธารราษฎร์ (อ่านต่อ...)

บทความคัดสรรก่อนหน้านี้: แก๊สมีสกุลอะเลคซันดร์ คอลชัคแผ่นดินไหวนอกชายฝั่งจังหวัดฟูกูชิมะ ค.ศ. 2022

รายชื่อบทความคัดสรรประจำเดือน

เดือน 2548 2549 2550 2551 2552
มกราคม มอซิลลา ไฟร์ฟอกซ์ โดราเอมอน ภาพยนตร์ไทย บารัก โอบามา
กุมภาพันธ์ ประเทศไทย เสือ คลองปานามา มาริโอ้ เมาเร่อ
มีนาคม กาแฟ ฟุตบอลทีมชาติไทย‎ สยามสแควร์ สถาปัตยกรรมการก่อสร้างมหาวิหารในยุโรปตะวันตก
เมษายน สืบ นาคะเสถียร อาซิโม เดอะลอร์ดออฟเดอะริงส์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พฤษภาคม แฟร็กทัล ราชวงศ์ชิง สุสานจักรพรรดิฉินที่ 1 รักแห่งสยาม เซนต์เซย์ย่า
มิถุนายน พอล แอร์ดิช พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ประเทศฟินแลนด์ ปรากฏการณ์โลกร้อน สุนทรภู่
กรกฎาคม สหประชาชาติ บาสเกตบอล สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) มหาวิทยาลัยนเรศวร แฮร์รี่ พอตเตอร์
สิงหาคม แสตมป์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ดาราศาสตร์
กันยายน ไดโนเสาร์ วันเข้าพรรษา เจค จิลเลินฮาล ดาวหาง การบุกครองโปแลนด์
ตุลาคม ภาษาเกาหลี รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549 เพลงลูกทุ่ง มิตร ชัยบัญชา
พฤศจิกายน จักรพรรดินโปเลียนที่ 1 มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 งูจงอาง สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ส้วมในประเทศไทย
ธันวาคม คลื่นสึนามิ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี เดอะซิมป์สันส์ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี
เดือน 2553 2554 2555 2556 2557
มกราคม ทุเรียน เจ. อาร์. อาร์. โทลคีน สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) นาซีเยอรมนี ดีเฟนส์ออฟดิแอนเชียนส์
กุมภาพันธ์ ประเทศญี่ปุ่น พระเมรุมาศ ซิลเวอร์แชร์ สมเด็จพระราชินีนาถรานาวาโลนาที่ 3 แห่งมาดากัสการ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มีนาคม มารายห์ แครี สมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ กษัตริย์อาเธอร์ การบูรณะจิตรกรรมฝาผนังในชาเปลซิสติน เซลีน ดิออน
เมษายน กล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล ดาราจักร การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง วิลเลียม เชกสเปียร์ ปฏิบัติการเท็งโง
พฤษภาคม วันวิสาขบูชา กระซู่ สถานีอวกาศนานาชาติ ชุดกีฬาฟุตบอล นิกกีและเปาลู
มิถุนายน ไมเคิล แจ็กสัน อันเนอ ฟรังค์ สุลัยมานผู้เกรียงไกร อะตอม ฟุตบอลโลก
กรกฎาคม เนลสัน มันเดลา ประเทศเปรู สนามกีฬาซิตีออฟแมนเชสเตอร์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี กระจุกดาวเปิด
สิงหาคม กวนอู ภาพชุดพระราชินีมารี เดอ เมดิชิ วันอาสาฬหบูชา อีริก บานา ตีแยรี อ็องรี
กันยายน เพนกวินจักรพรรดิ อสุรกายดงดิบ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ดาวฤกษ์ จักรพรรดิเปดรูที่ 1 แห่งบราซิล
ตุลาคม ความคลั่งทิวลิป ระบบสุริยะ แรดชวา ซัมติง ไดโอรามา (อัลบั้ม)
พฤศจิกายน เพชรพระอุมา สโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนา พังก์ร็อก ธงชาติไทย สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
ธันวาคม ไรอัน ไวต์ อาร์คิมิดีส แถบดาวเคราะห์น้อย คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุพภิกขภัยครั้งใหญ่ในไอร์แลนด์
เดือน 2558 2559 2560 2561 2562
มกราคม บิกแบง สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมแทบอลิซึม
กุมภาพันธ์ พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 3 แห่งอังกฤษ สงครามพระเจ้าตะเบ็งชเวตี้ ดาวพลูโต เมทัลลิกา ดูกี
มีนาคม ยุทธการที่เดียนเบียนฟู สตาร์คราฟต์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ เทย์เลอร์ สวิฟต์
เมษายน ไข้เด็งกี สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร 1 − 2 + 3 − 4 + · · · กาย ฟอกส์ โลก (ดาวเคราะห์)
พฤษภาคม เนบิวลาปู พระเจ้าฌูเอาที่ 6 แห่งโปรตุเกส ปรีดี พนมยงค์ ดาวอังคาร อันดับสัตว์ฟันแทะ
มิถุนายน ประเทศตองกา พันธุศาสตร์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ไลท์นิง พายุหมุนเขตร้อน
กรกฎาคม เจ. เค. โรว์ลิง เคที เพร์รี จักรวรรดิบริติช พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนสุพรรณภาควดี ปีแยร์ รอซีเย
สิงหาคม สงครามอังกฤษ–แซนซิบาร์ ดาวเคราะห์นอกระบบ MissingNo. สโมสรฟุตบอลอาร์เซนอลในฤดูกาล 2003–04 นอร์ทโรด
กันยายน แฟรนเซียม โอลกา คอนสแตนตินอฟนาแห่งรัสเซีย สมเด็จพระราชินีแห่งกรีซ พิงเคอร์ตัน เกมล่าชีวิต เรซิเดนต์อีวิล 2
ตุลาคม สมเด็จพระราชินีมารีแห่งโรมาเนีย ดังคัน เอดเวิดส์ โรคซึมเศร้า วิกฤตการเงิน ค.ศ. 1907 โดนต์เซย์ยูเลิฟมี
พฤศจิกายน ความเอนเอียงเพื่อยืนยัน เศรษฐกิจจีนยุคราชวงศ์ฮั่น เจ้าหญิงชาร์ลอตต์แห่งเวลส์ ภาวะคู่หรือคี่ของ 0 พายุไต้ฝุ่นเกย์ (พ.ศ. 2532)
ธันวาคม กระจุกดาวทรงกลม ประชาธิปไตย เรื่องอื้อฉาวการลงทุนแมดอฟฟ์ เกาะแคโรไลน์ ธงไชย แมคอินไตย์
เดือน 2563 2564 2565 2566 2567
มกราคม 90377 เซดนา เอจออฟเอ็มไพร์ส คัตสึโดชาชิง ธงชาติเบลารุส วลาดีมีร์ เลนิน
กุมภาพันธ์ พระเจ้าคาโรลที่ 2 แห่งโรมาเนีย พระคเณศ ซาร์อีวัน อาแลกซันเดอร์แห่งบัลแกเรีย โผน กิ่งเพชร (เป็นบทความคุณภาพ) อะเลคซันดร์ คอลชัค
มีนาคม เรือยิงตอร์ปิโดยูโกสลาเวีย ที5 เบนจามิน เมานต์ฟอร์ต การตรวจนับเม็ดเลือดอย่างสมบูรณ์ วันมาฆบูชา (เป็นบทความคุณภาพ) แผ่นดินไหวนอกชายฝั่งจังหวัดฟูกูชิมะ ค.ศ. 2022 (เป็นบทความคุณภาพ)
เมษายน บทนำทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป รอบประจำเดือน ชาวโตราจา สาธารณรัฐโซเวียตฮังการี
พฤษภาคม เฮาส์ เอ็ม.ดี. นูกูอาโลฟา ดันเจียนซีจ สไตล์ (เพลงเทย์เลอร์ สวิฟต์)
มิถุนายน บีเอ็นเคโฟร์ตีเอต สโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล ชาวโยดะยา ระ-ทะ-ทู-อี่ พ่อครัวตัวจี๊ด หัวใจคับโลก
กรกฎาคม ไข้หวัดใหญ่ สากลที่สี่ บอชช์ การอนุญาโตตุลาการเวียนนาครั้งที่สอง
สิงหาคม ตารางธาตุ สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร ฟลอเรนซ์ (วิดีโอเกม) วีแคนดูอิต!
กันยายน โรคอัลไซเมอร์ แกรนด์เทฟต์ออโต V ตา (พายุหมุน) การบรรเลงซิมโฟนีหมายเลข 7 ของชอสตโกวิชรอบปฐมทัศน์ที่เลนินกราด
ตุลาคม เกว็น สเตฟานี เรนอินบลัด การออกเสียงคำว่า GIF เจตนา นาควัชระ
พฤศจิกายน สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรราชชายา สโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตอับคาเซีย แก๊สมีสกุล
ธันวาคม บูโพรพิออน มะเร็งท่อน้ำดี หลอดลมฝอยอักเสบทั่วแบบกระจาย กล้ามเนื้อลายสลายตัว

† = อดีตบทความคัดสรร

เสนอบทความคัดสรรประจำเดือน

พื้นที่นี้ใช้สำหรับเสนอบทความที่คุณคิดว่าเหมาะสมที่จะเป็นบทความคัดสรรประจำเดือน โดยบทความคัดสรรประจำเดือน เมษายน 2567 จะถูกคัดเลือกในวันที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 0.00 น. ขณะนี้วันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 13:56 น. (UTC+7 กรุงเทพฯ)

พฤษภาคม 2567

เสนอ แฮร์รี่ พอตเตอร์กับศิลาอาถรรพ์ (ดูตัวอย่างการแสดงผลและร่วมกันปรับปรุงได้ที่ แม่แบบ:บทความคัดสรร/พฤษภาคม_2567)

เหตุผลที่เสนอ: วันวางจำหน่ายครั้งแรกอยู่ในเดือนพฤษภาคม ผู้เขียนหลัก @Horus: ไม่ได้เข้ามาเขียนวิกิพีเดียภาษาไทยระยะหนึ่งแล้ว --Taweethaも (คุย) 14:57, 21 มกราคม 2567 (+07)[ตอบกลับ]

สนับสนุน
 1.   เห็นด้วย --Kaoavi (คาโอะเอวีไอ) (คุย) 21:14, 3 มีนาคม 2567 (+07)[ตอบกลับ]
ความเห็น

มิถุนายน 2567

เสนอ (ดูตัวอย่างการแสดงผลและร่วมกันปรับปรุงได้ที่ แม่แบบ:บทความคัดสรร/มิถุนายน_2567)

เหตุผลที่เสนอ:

สนับสนุน
ความเห็น

กรกฎาคม 2567

สิงหาคม 2567

เสนอ การยอมจำนนของญี่ปุ่น (ดูตัวอย่างการแสดงผลและร่วมกันปรับปรุงได้ที่ แม่แบบ:บทความคัดสรร/สิงหาคม_2567)

เหตุผลที่เสนอ: เป็นเดือนที่รำลึกถึงเหตุการณ์ในบทความ ผู้เขียนหลัก คุณ @PhakkaponP: โปรดพิจารณาด้วยครับ --Taweethaも (คุย) 11:04, 19 พฤศจิกายน 2566 (+07)[ตอบกลับ]

สนับสนุน
 1.   เห็นด้วยPhakkaponP (คุย) 23:06, 29 พฤศจิกายน 2566 (+07)[ตอบกลับ]
ความเห็น