รายชื่ออักษรในภาษาต่าง ๆ แบ่งตามชนิดอักษร

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

อักษรในภาษาต่าง ๆ แบ่งตามชนิดอักษร

อักษรหน่วยเสียงแก้ไข

อักษรไร้สระ (Abjads)แก้ไข

มีแต่พยัญชนะหรือพยัญชนะกับสระบางตัว อาจเติมเครื่องหมายแทนเสียงสระได้แต่ไม่ใช่รูปแบบปกติ

อักษรสระประกอบ (Syllabic alphabets, alphasyllabaries or abugidas)แก้ไข

อักษรสระ-พยัญชนะ (Alphabets)แก้ไข

อักษรพยางค์ (syllabaries)แก้ไข

อักษรคำ (complex scripts)แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข