ตัวอย่างเอกสารเขียนด้วยอักษรซามาริทัน

อักษรซามาริทัน พัฒนามาจากอักษรฮีบรูโบราณโดยชาวซามาริทัน ซึ่งตามคัมภีร์ไบเบิล อพยพจากเมโสโปเตเมียมาสู่ปาเลสไตน์ในช่วง 1,000 ปีก่อนคริสต์ศักราช และพัฒนาวัฒนธรรมและศาสนายิวขึ้น อักษรนี้ยังคงใช้โดยชาวซามาริทันกลุ่มเล็กๆ ในเมืองนาบลัสและในจตุรัสของโฮโลน

ลักษณะแก้ไข

มีเครื่องหมายสระเขียนจากขวาไปซ้ายในแนวนอน

ใช้เขียนแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข