ชุดตัวอักษรฮีบรู

(เปลี่ยนทางจาก อักษรฮีบรู)

ชุดตัวอักษรฮีบรู เป็นชุดของอักษรตระกูลเซมิติกไร้สระชนิดหนึ่ง ใช้ในการเขียนงานในภาษาฮีบรู ในยุคแรก ๆ ชุดตัวอักษรฮีบรูโบราณพัฒนามาจากชุดตัวอักษรฟินิเชีย ชุดตัวอักษรฮีบรูรุ่นใหม่พัฒนามาจากชุดตัวอักษรแอราเมอิกรุ่นแรก ๆ จารึกภาษาฮีบรูพบครั้งแรกเมื่อ 557 ปีก่อนพุทธศักราช อักษรนี้เขียนจากขวาไปซ้ายในแนวนอน ตัวอักษรบางตัว เช่น กาฟ (ך/כ), เมม (ם/מ), นุน (ן/נ), ฟี (ף/פ) และซาดดี (ץ/צ) มีรูปท้ายคำ ซึ่งจะพบในตำแหน่งสุดท้ายของคำเท่านั้น ไม่มีตัวเลข ใช้เลขอารบิกแทน สระเสียงยาวกำหนดโดยตัว อะเลฟ (א), วาว (ו) และโยด/ยุด (י) ไม่แสดงสระเสียงสั้นยกเว้นในไบเบิล กวีนิพนธ์ และหนังสือสำหรับเด็กและชาวต่างชาติ

ชุดตัวอักษรฮีบรู
ชนิด
อักษรไร้สระที่ไม่บริสุทธิ์
ช่วงยุค
ศตวรรษที่ 2–1 ก่อนคริสตกาล จนถึงปัจจุบัน[1]
ทิศทางRight-to-left Edit this on Wikidata
ภาษาพูดฮีบรู, ยิดดิช, ลาดิโน, Mozarabic
อักษรที่เกี่ยวข้อง
ระบบแม่
ระบบลูก
ยิดดิช
ระบบพี่น้อง
ISO 15924
ISO 15924Hebr (125), ​Hebrew
ยูนิโคด
ยูนิโคดแฝง
Hebrew
ช่วงยูนิโคด
 บทความนี้ประกอบด้วยสัญกรณ์การออกเสียงในสัทอักษรสากล (IPA) สำหรับคำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสัญลักษณ์ IPA โปรดดู วิธีใช้:สัทอักษรสากล สำหรับความแตกต่างระหว่าง [ ], / / และ ⟨ ⟩ ดูที่ สัทอักษรสากล § วงเล็บเหลี่ยมและทับ
พจนานุกรมภาษายิดดิช-ฮีบรู-ละติน-เยอรมัน (เรียงลำดับจากขวาไปซ้าย) ในคริสต์ศตวรรษที่ 16 เขียนโดย Elijah Levita

ประวัติ

แก้
 
อักษรฮีบรูโบราณ
 
อเล็ปโป โคเด็กซ์ (Aleppo Codex), ตัวบทมาโซเรต ราวศตวรรษที่ 10 ของคัมภีร์ฮีบรู แสดงข้อความในหนังสือโยชูวา 1:1

คำอธิบายทั่วไป

แก้

พยัญชนะ

แก้
Alef Gimel Dalet Zayin Het Tet Yod Kaf
א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ
ך
Lamed Mem Samekh Ayin Tsadi Qof Resh Tav
ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
ם ן ף ץ
ชื่อเรียกตัวอักษรในภาษาฮีบรู ตัวอักษรฮีบรู ตัวอักษรในภาษาอื่น
ตัวพิมพ์ฮีบรูมาตรฐาน อักษรฮีบรูหวัด อักษรราชี อักษรฟินิเชียน อักษรกรีก อักษรลาติน อักษรซีริลลิก อักษรนาบาทาเอียน อักษรอาหรับ
[[Aleph|אָלֶף]] /'alef/ א א א       Αα Aa Аа   ا
[[Beth|בֵּית]] /bet/ ב ב ב       Ββ Bb Бб
Вв
  ب
[[Gimel (Hebräisch)|גִּמֶל]] /'gimel/ ג ג ג       Γγ Cc
Gg
Гг   ج
[[Daleth|דָּלֶת]] /'dalet/,
หรือ /'daled/
ד ד ד       Δδ Dd Дд   دذ
[[He (Hebräisch)|הֵא]] /he/,
หรือ /hej/
ה ה ה       Εε Ee Ее
Єє
  ه هـ
ـهـ ـه
[[Waw (Hebräisch)|וָו]] /vav/ ו ו ו       Υυ
Ϝϝ
FfUuVv
WwYy
Ѵѵ
Уу
  و
[[Zajin|זָיִן]] /'zain/ ז ז ז       Ζζ Zz Зз   ز
[[Chet|חֵית]] /χet/ ח ח ח       Ηη Hh Ии   ح
[[Tet (Buchstabe)|טֵית]] /tet/ ט ט ט       Θθ Ѳѳ   طظ
[[Jod (Hebräisch)|יוֹד]] /jod/,
หรือ /jud/
י י י       Ιι Jj
Ii
Јј
Іі
  ي
[[Kaph|כַּף]] /kaf/ כ ך כ ך כ ך        Κκ Kk Кк   ك
[[Lamed|לָמֶד]] /'lamed/ ל ל ל       Λλ Ll Лл   ل
[[Mem (Hebräisch)|מֵם]] /mem/ מ ם מ ם מ ם        Μμ Mm Мм   م
[[Nun (Hebräisch)|נוּן]] /nun/ נ ן נ ן נ ן        Νν Nn Нн   ن
[[Samech|סָמֶךְ]] /'sameχ/ ס ס ס       Ξξ
Χχ
Xx Ѯѯ
Хх
  ?
[[Ajin|עַיִן]] /'ain/ ע ע ע       Οο Oo Оо   ع ء
غـ غ
[[Pe|פֵּא]] /pe/,
หรือ /pej/
פ ף פ ף פ ף        Ππ Pp Пп   ف
[[Tzade|צָדֵי]] /'tsade/,
หรือ /'tsadik/
צ ץ צ ץ צ ץ        Ϻϻ - Цц
Чч
  ص
ضـ ض
[[Koph|קוֹף]] /kof/,
หรือ /kuf/
ק ק ק       Ϙϙ Qq Ҁҁ   ق
[[Resch|רֵישׁ]] /reʃ/,
หรือ /rejʃ/
ר ר ר       Ρρ Rr Рр   ر
[[Sin (Hebräisch)|שִׁין]] /ʃin/ ש ש ש       Σσς Ss Сс
Шш
  سـ س
شـ ش
[[Taw|תָּו]] /tav/,
หรือ /taf/
ת ת ת       Ττ Tt Тт   ت
ث

ภาษาที่ใช้เขียน

แก้
  • ภาษาฮีบรูที่อยู่ในกลุ่มคานาอันไนต์ของภาษากลุ่มเซมิติก เป็นภาษาของชาวยิวแต่ถูกแทนที่ด้วยภาษาแอราเมอิกเมื่อ 43 ปีก่อนพุทธศักราช ช่วง ปลายพุทธศตวรรษที่ 25 ขบวนการไซออนิสต์หรือกลุ่มชาตินิยมยิวได้กระตุ้นให้ฟื้นฟูภาษาฮีบรูเป็นภาษาพูด และเป็นภาษาราชการของอิสราเอลตั้งแต่ พ.ศ. 2491 ปัจจุบันมีชาวยิวราว 5 ล้านคนในอิสราเอลพูดภาษาฮีบรูใหม่
  • ภาษายิดดิช

อักษรฮีบรูแบบราซี (Rashi)

แก้

อักษรราชีเป็นตัวพิมพ์ฮีบรูที่มีลักษณะกึ่งโค้งหวัด ตามธรรมเนียมแล้วใช้เขียนข้ออรรถาธิบาย (commentary) เนื้อหาในคัมภีร์ฮีบรู (ทานัค) และคัมภีร์ทัลมุดในหนังสือ ชื่อนี้ได้มาจาก รับบี ชโลโม ยิตซ์วากี หรือราซี นักวิชาการที่ยิ่งใหญ่ในยิวยุคกลางและเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับคัมภีร์ไบเบิล การตั้งชื่อนี้เป็นการให้เกียรติแก่ท่าน

Hebrew letters in square and Rashi type
א =   ב =   ג =   ד =   ה =   ו =   ז =   ח =   ט =  
י =   כ =   ך =   ל =   מ =   ם =   נ =   ן =   ס =  
ע =   פ =   ף =   צ =   ץ =   ק =   ר =   ש =   ת =  

ยูนิโคด

แก้

อักษรฮีบรูมีช่วงหลักอยู่ที่ U+0590-U+05FF และมีรูปแบบอักษรอีกจำนวนหนึ่งที่ U+FB1D-U+FB4F

ฮีบรู
Unicode.org chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+059x   ֑ ֒ ֓ ֔ ֕ ֖ ֗ ֘ ֙ ֚ ֛ ֜ ֝ ֞ ֟
U+05Ax ֠ ֡ ֢ ֣ ֤ ֥ ֦ ֧ ֨ ֩ ֪ ֫ ֬ ֭ ֮ ֯
U+05Bx ְ ֱ ֲ ֳ ִ ֵ ֶ ַ ָ ֹ ֺ ֻ ּ ֽ ־ ֿ
U+05Cx ׀ ׁ ׂ ׃ ׄ ׅ ׆ ׇ                
U+05Dx א ב ג ד ה ו ז ח ט י ך כ ל ם מ ן
U+05Ex נ ס ע ף פ ץ צ ק ר ש ת          
U+05Fx װ ױ ײ ׳ ״                      


รูปแบบนำเสนอเชิงอักษร
Unicode.org chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+FB0x                  
U+FB1x                
U+FB2x
U+FB3x      
U+FB4x    


อ้างอิง

แก้
  1. "Hebrew alphabet." Encyclopedia Britannica. "Square Hebrew became established in the 2nd and 1st centuries bce and developed into the modern Hebrew alphabet over the next 1,500 years."