เปิดเมนูหลัก

G

พยัญชนะในตัวอักษรละติน

ชื่อเรียกแก้ไข

ความหมายของ G และ gแก้ไข

อื่นๆแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  • "G" Oxford English Dictionary, 2nd edition (1989); Merriam-Webster's Third New International Dictionary of the English Language, Unabridged (1993); "gee", op. cit.

ดูเพิ่มแก้ไข

อักษร G ที่ประกอบกับอักษรละตินตัวอื่น
GA GB GC GD GE GF GG GH GI GJ GK GL GM GN GO GP GQ GR GS GT GU GV GW GX GY GZ
AG BG CG DG EG FG GG HG IG JG KG LG MG NG OG PG QG RG SG TG UG VG WG XG YG ZG
ดึงข้อมูลจาก "https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=G&oldid=8511497"