จีดับเบิลยู

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก GW)

จีดับเบิลยู (GW) อาจหมายถึง