เกตเวย์

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

เกตเวย์ (อังกฤษ: Gateway หรือ gateway) อาจหมายถึง