วัตต์ (watt, สัญลักษณ์ W) เป็นหน่วยเอสไอของกำลัง ตั้งชื่อตามเจมส์ วัตต์ ตัวอย่างพลังงานในหน่วยวัตต์ เช่น หลอดไฟที่ใช้ตามบ้านใช้ 100 วัตต์ ขณะที่เขื่อนฮูเวอร์ผลิตไฟฟ้าได้สองพันล้านวัตต์

วัตต์
ระบบการวัดหน่วยอนุพัทธ์เอสไอ
เป็นหน่วยของกำลัง
สัญลักษณ์W 
ตั้งชื่อตามเจมส์ วัตต์
การแปลงหน่วย
1 W ใน ...... มีค่าเท่ากับ ...
   หน่วยฐานเอสไอ   1 kgm2s−3
   มาตราซีจีเอส   107 ergs−1
   หน่วยวิศวกรรมอังกฤษ   0.7375621 ft·lbf/s = 0.001341022 hp

1 วัตต์ มีค่าเท่ากับ 1 จูลของพลังงานต่อวินาที

โวลต์ วัตต์ แอมป์ แตกต่างกันอย่างไร
โวลต์ (volt หรือ V) คือหน่วยที่ใช้เรียกเพื่อบอกขนาดของแรงดันไฟฟ้าในบ้าน อาทิ 220 V หมายถึง ขนาดของแรงดันไฟฟ้าเท่ากับ 220 โวลต์ (ประเทศไทยก็ใช้ไฟระบบนี้)  
แอมแปร์ หรือ แอมป์ (ampere หรือ A) คือหน่วยที่ใช้เรียกสำหรับบอกปริมาณของกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวนำ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้านั่นเอง อาทิ 5 A หมายถึง ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านเท่ากับ 5 แอมแปร์  
วัตต์ คือหน่วยวัดกำลังไฟฟ้าที่เป็นตัวบอกพลังงานไฟฟ้าของอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า แต่ละชนิดใช้ในการทำงาน เช่น หลอดไฟ 100 วัตต์ หมายความว่า หลอดไฟกินไฟ 100 จูลต่อวินาที
1 W = 1 J/s = 1 นิวตัน เมตร ต่อวินาที = 1 kg·m2·s−3

หน่วยพหุคูณ

แก้
พหุคูณเอสไอสำหรับหน่วยวัตต์ (W)
พหุคูณย่อย พหุคูณใหญ่
ค่า สัญลักษณ์ ชื่อ ค่า สัญลักษณ์ ชื่อ
10–1 W dW เดซิวัตต์ 101 W daW เดคาวัตต์
10–2 W cW เซนติวัตต์ 102 W hW เฮกโตวัตต์
10–3 W mW มิลลิวัตต์ 103 W kW กิโลวัตต์
10–6 W µW ไมโครวัตต์ 106 W MW เมกะวัตต์
10–9 W nW นาโนวัตต์ 109 W GW จิกะวัตต์
10–12 W pW พิโกวัตต์ 1012 W TW เทระวัตต์
10–15 W fW เฟมโตวัตต์ 1015 W PW เพตะวัตต์
10–18 W aW อัตโตวัตต์ 1018 W EW เอกซะวัตต์
10–21 W zW เซปโตวัตต์ 1021 W ZW เซตตะวัตต์
10–24 W yW ยอกโตวัตต์ 1024 W YW ยอตตะวัตต์
หน่วยที่นิยมใช้แสดงเป็นตัวหนา
วัตต์ น. หน่วยวัดกำลัง 1 วัตต์ มีค่าเท่ากับ 1 จูลต่อวินาที หรือ 107 เอิร์กต่อวินาที, 745.7 วัตต์ มีค่าเท่ากับ 1 กำลังม้า. (อ. watt).
กำลังม้า (วิทยา) น. หน่วยวัดกำลังหรืออัตราของการทำงาน โดยกำหนดว่า 1 กำลังม้า คืออัตราของการทำงานได้ 550 ฟุต-ปอนด์ ต่อวินาที 1 กำลังม้า มีค่าเท่ากับ 745.7 วัตต์, แรงม้า ก็ว่า. (อ. horse power).
แรงม้า น. หน่วยวัดกำลังหรืออัตราของการทำงาน โดยกำหนดว่า 1 แรงม้า คือ อัตราของการทำงาน ได้ 550 ฟุตปอนด์ต่อวินาที 1 แรงม้า มีค่าเท่ากับ 745.7 วัตต์, กำลังม้า ก็เรียก.

ตารางวัตต์กับเมกะวัตต์

1 วัตต์ = 1.0×10-6 เมกะวัตต์ 10 วัตต์ = 1.0×10-5 เมกะวัตต์ 2,500 วัตต์ = 0.0025 เมกะวัตต์
2 วัตต์ = 2.0×10-6 เมกะวัตต์ 20 วัตต์ = 2.0×10-5 เมกะวัตต์ 5,000 วัตต์ = 0.005 เมกะวัตต์
3 วัตต์ = 3.0×10-6 เมกะวัตต์ 30 วัตต์ = 3.0×10-5 เมกะวัตต์ 10,000 วัตต์ = 0.01 เมกะวัตต์
4 วัตต์ = 4.0×10-6 เมกะวัตต์ 40 วัตต์ = 4.0×10-5 เมกะวัตต์ 25,000 วัตต์ = 0.025 เมกะวัตต์
5 วัตต์ = 5.0×10-6 เมกะวัตต์ 50 วัตต์ = 5.0×10-5 เมกะวัตต์ 50,000 วัตต์ = 0.05 เมกะวัตต์
6 วัตต์ = 6.0×10-6 เมกะวัตต์ 100 วัตต์ = 0.0001 เมกะวัตต์ 100,000 วัตต์ = 0.1 เมกะวัตต์
7 วัตต์ = 7.0×10-6 เมกะวัตต์ 250 วัตต์ = 0.00025 เมกะวัตต์ 250,000 วัตต์ = 0.25 เมกะวัตต์
8 วัตต์ = 8.0×10-6 เมกะวัตต์ 500 วัตต์ = 0.0005 เมกะวัตต์ 500,000 วัตต์ = 0.5 เมกะวัตต์
9 วัตต์ = 9.0×10-6 เมกะวัตต์ 1,000 วัตต์ = 0.001 เมกะวัตต์ 1,000,000 วัตต์ = 1 เมกะวัตต์

ตารางวัตต์กับแรงม้า

1 วัตต์ = 0.0013 แรงม้า 10 วัตต์ = 0.0134 แรงม้า 2,500 วัตต์ = 3.3526 แรงม้า
2 วัตต์ = 0.0027 แรงม้า 20 วัตต์ = 0.0268 แรงม้า 5,000 วัตต์ = 6.7051 แรงม้า
3 วัตต์ = 0.004 แรงม้า 30 วัตต์ = 0.0402 แรงม้า 10,000 วัตต์ = 13.4102 แรงม้า
4 วัตต์ = 0.0054 แรงม้า 40 วัตต์ = 0.0536 แรงม้า 25,000 วัตต์ = 33.5256 แรงม้า
5 วัตต์ = 0.0067 แรงม้า 50 วัตต์ = 0.0671 แรงม้า 50,000 วัตต์ = 67.0511 แรงม้า
6 วัตต์ = 0.008 แรงม้า 100 วัตต์ = 0.1341 แรงม้า 100,000 วัตต์ = 134.1 แรงม้า
7 วัตต์ = 0.0094 แรงม้า 250 วัตต์ = 0.3353 แรงม้า 250,000 วัตต์ = 335.26 แรงม้า
8 วัตต์ = 0.0107 แรงม้า 500 วัตต์ = 0.6705 แรงม้า 500,000 วัตต์ = 670.51 แรงม้า
9 วัตต์ = 0.0121 แรงม้า 1,000 วัตต์ = 1.341 แรงม้า 1,000,000 วัตต์ = 1341.02 แรงม้า

ตารางวัตต์กับกิโลวัตต์

1 วัตต์ = 0.001 กิโลวัตต์ 10 วัตต์ = 0.01 กิโลวัตต์ 2,500 วัตต์ = 2.5 กิโลวัตต์
2 วัตต์ = 0.002 กิโลวัตต์ 20 วัตต์ = 0.02 กิโลวัตต์ 5,000 วัตต์ = 5 กิโลวัตต์
3 วัตต์ = 0.003 กิโลวัตต์ 30 วัตต์ = 0.03 กิโลวัตต์ 10,000 วัตต์ = 10 กิโลวัตต์
4 วัตต์ = 0.004 กิโลวัตต์ 40 วัตต์ = 0.04 กิโลวัตต์ 25,000 วัตต์ = 25 กิโลวัตต์
5 วัตต์ = 0.005 กิโลวัตต์ 50 วัตต์ = 0.05 กิโลวัตต์ 50,000 วัตต์ = 50 กิโลวัตต์
6 วัตต์ = 0.006 กิโลวัตต์ 100 วัตต์ = 0.1 กิโลวัตต์ 100,000 วัตต์ = 100 กิโลวัตต์
7 วัตต์ = 0.007 กิโลวัตต์ 250 วัตต์ = 0.25 กิโลวัตต์ 250,000 วัตต์ = 250 กิโลวัตต์
8 วัตต์ = 0.008 กิโลวัตต์ 500 วัตต์ = 0.5 กิโลวัตต์ 500,000 วัตต์ = 500 กิโลวัตต์
9 วัตต์ = 0.009 กิโลวัตต์ 1,000 วัตต์ = 1 กิโลวัตต์ 1,000,000 วัตต์ = 1000 กิโลวัตต์