จีที

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก GT)

จีที (อังกฤษ: GT) สามารถหมายถึง

อักษร G ที่ประกอบกับอักษรละตินตัวอื่น
GA GB GC GD GE GF GG GH GI GJ GK GL GM GN GO GP GQ GR GS GT GU GV GW GX GY GZ
AG BG CG DG EG FG GG HG IG JG KG LG MG NG OG PG QG RG SG TG UG VG WG XG YG ZG