ตัน (อังกฤษ: tonne) เป็นหน่วยวัดมวลที่ใช้ในระบบเมตริก ซึ่งเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า เมตริกตัน (อังกฤษ: metric ton) โดยมีค่าเท่ากับมวลขนาด 2,204.6 ปอนด์ หรือหากเรียกว่า เมตริกตัน ก็จะมีขนาดเท่ากับ 1,000 กิโลกรัม หรือ 1,000,000 กรัม[1]

ตัน
บล็อกคอนกรีต 1 ตัน (1,000 กิโลกรัม)
ข้อมูลทั่วไป
ระบบการวัดหน่วยที่ยอมรับให้ใช้แก่ระบบเอสไอ
เป็นหน่วยของมวล
สัญลักษณ์t 
หน่วยฐานเอสไอ1 t = 1,000 kg = 1 Mg

คำว่า "ตัน" (tonne) เมื่อใช้โดด ๆ จะใช้อ้างอิงถึงหน่วยวัดมวลในระบบเมตริก ซึ่งหมายถึง "ชอร์ตตัน" (อังกฤษ: short ton) ในหน่วยวัดอิมพีเรียล ซึ่งจะมีค่าน้อยกว่าหน่วย "ลองตัน" (อังกฤษ: long ton) ซึ่งเป็นขนาดมวลเท่ากับ 2,240 ปอนด์

อ้างอิง แก้

  1. "การวัดปริมาตรและน้ำหนัก". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-10-11. สืบค้นเมื่อ 2011-12-30.