เบต

(เปลี่ยนทางจาก ب)

เบต (อังกฤษ: Bet) เป็นอักษรตัวที่ 2 ของอักษรตระกูลเซมิติกส่วนใหญ่ ได้แก่ อักษรฟินิเชีย อักษรแอราเมอิก อักษรฮีบรู ב อักษรซีรีแอก ܒ อักษรอาหรับ (ب; บาอ์) ใช้แทนเสียงที่เกิดจาก ริมฝีปาก ก้อง ไม่มีลม (สัทอักษรสากล: /b/) ตรงกับอักษรละตินB” ในคำทับศัพท์จะแทนด้วย

เบต
ب
อักษรต่างรูป
ต้นคำ กลางคำ ท้ายคำ
ب‍ ‍ب‍ ‍ب
อักษรอาหรับ
ه
ประวัติอักษรอาหรับ
เครื่องหมายการออกเสียง
ฟัตฮะฮ์ · กัสเราะฮ์ · ء ·ฎ็อมมะฮ์
เลขอาหรับ