บทความนี้เกี่ยวกับอักษรละติน สำหรับอักษรซีริลลิก ที่ลักษณะคล้ายกัน ดูที่ О

O (ตัวใหญ่:O ตัวเล็ก:o) เป็นอักษรละติน ในลำดับที่ 15 โดยชื่อเรียกคือ "โอ"

O
อังกฤษ: โอ เยอรมัน: โอ
ฝรั่งเศส: โอ อิตาลี: โอ
สเปน: โอ
การนำเสนอรูปแบบอื่น
รหัสเรียกขาน Oscar
รหัสมอร์ส –––
รหัสธงเดินเรือ
ICS Oscar.svg
รหัสธงสองมือ
Semaphore Oscar.svg
ภาษามือ
Sign language O.svg
อักษรเบรลล์
Braille O.svg
อักษรละติน
Aa Bb Cc Dd
Ee Ff Gg Hh Ii Jj
Kk Ll Mm Nn Oo Pp
Qq Rr Ss Tt Uu Vv
Ww Xx Yy Zz

ความหมายของ O และ oแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  • "O" Oxford English Dictionary, 2nd edition (1989); Merriam-Webster's Third New International Dictionary of the English Language, Unabridged (1993); "dee", op. cit.

ดูเพิ่มแก้ไข

อักษร O ที่ประกอบกับอักษรละตินตัวอื่น
OA OB OC OD OE OF OG OH OI OJ OK OL OM ON OO OP OQ OR OS OT OU OV OW OX OY OZ
AO BO CO DO EO FO GO HO IO JO KO LO MO NO OO PO QO RO SO TO UO VO WO XO YO ZO