ภาษาต่างดาว

(เปลี่ยนทางจาก อาการภาษาต่างดาว)

ั*

อาการภาษาต่างดาวที่เกิดขึ้น เมื่อแสดงผลบทความ "ภาษาไทย" บนวิกิพีเดีย โดยใช้ชุดรหัสอักขระ ISO-8859-1 แทนที่จะเป็น UTF-8

อาการภาษาต่างดาว หรือที่เรียกกันในภาษาอังกฤษว่า mojibake (ญี่ปุ่น: 文字化け) หมายถึงอาการซึ่งซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ แสดงตัวอักษรที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากการตั้งค่ารหัสอักขระที่ไม่ตรงกัน ทำให้ผู้ใช้เห็นข้อความที่อ่านไม่ออก และมักจะเห็นเป็นอักษรแปลกตาที่มาจากภาษาต่างชาติ จึงเรียกอาการนี้กันทั่วไปว่าภาษาต่างดาว

อาการนี้มักเกิดจากการเปิดแฟ้มเอกสารที่ไม่ได้ระบุชุดรหัสอักขระไว้, ระบุไว้ผิด, หรือชุดรหัสอักขระที่ใช้ในแฟ้มนั้นๆ ไม่ได้ติดตั้งอยู่ในซอฟต์แวร์ของผู้ใช้ ทำให้ชุดอักขระมาตรฐานของระบบถูกใช้แทน ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับชุดอักขระที่แฟ้มนั้นใช้จริงๆ

เช่น แฟ้มข้อมูลที่มีคำว่า "ภาษาไทย" ที่เข้ารหัสด้วยมาตรฐานมอก.620 เมื่อนำไปแสดงบนซอฟต์แวร์ตะวันตกที่ไม่ได้รองรับภาษาไทย จะใช้ชุดอักขระรหัส ISO-8859-1 แสดงผล ทำให้เห็นข้อความเป็น "ÀÒÉÒä·Â" หรือแฟ้มข้อมูลที่มีคำว่า "ภาษาไทย" ที่เข้ารหัสด้วยมาตรฐาน UTF-8 เมื่อนำมาแสดงบนซอฟต์แวร์ไทยที่ใช้การเข้ารหัส มอก.620 จะแสดงผลเป็น "เธ เธฒเธฉเธฒเน„เธ—เธข"