อักษรมันดาอิก พัฒนามาจากอักษรอราเมอิก ปรากฏครั้งแรกราว พ.ศ. 743 เขียนจากขวาไปซ้ายแนวนอน อักษรบางตัวเปลี่ยนรูปไปเมื่อรวมกับอักษรอีกตัวหนึ่ง

อักษรมันดาอิก แสดงการถอดรูปเป็นอักษรโรมัน (Trans.) และการออกเสียง (Pronun.)

ใช้เขียน แก้

ยูนิโค้ด แก้

อักษรมันดาอิก
Unicode.org chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+084x
U+085x

อ้างอิง แก้