ชุดตัวอักษรแอราเมอิก

ชุดตัวอักษรแอราเมอิก (อังกฤษ: Aramaic alphabet) พัฒนาขึ้นในช่วง 1,000–900 ปีก่อนคริสต์ศักราช โดยเข้ามาแทนที่อักษรรูปลิ่มของอัสซีเรียซึ่งเป็นระบบการเขียนหลักของจักรวรรดิอัสซีเรีย อักษรชุดนี้เป็นต้นกำเนิดของอักษรตระกูลเซมิติกอื่น ๆ และอาจเป็นต้นกำเนิดของอักษรขโรษฐีที่ใช้ในแถบเอเชียกลางแถบแคว้นคันธาระและพื้นที่ใกล้เคียง ในช่วง 600 ปีก่อนคริสต์ศักราช ชุดตัวอักษรแอราเมอิกยุคแรกเริ่มถูกแทนที่ด้วยชุดตัวอักษรฮีบรูทรงเหลี่ยม ที่รู้จักต่อมาในชื่อชุดตัวอักษรแอราเมอิก

ลักษณะ แก้

เป็นอักษรไร้สระ ไม่มีเครื่องหมายการออกเสียง เขียนจากซ้ายไปขวา แนวนอน

ตัวอักษร แก้

ชื่อตัวอักษร
รูปเขียนแอราเมอิก สัทอักษรสากล พยัญชนะนี้ในอักษรอื่น ๆ
อักษรซีรีแอก อักษรแอราเมอิกสมัยจักรวรรดิเปอร์เซีย อักษรฮีบรู อักษรฟินิเชีย อักษรอาหรับ อักษรพราหมี อักษรนาบาทาเอียน อักษรขโรษฐี อักษรแอราเมอิกตัวเหลี่ยม
ภาพ ตัวหนังสือ ภาพ ตัวหนังสือ
อาเลป   ܐ   𐡀 /ʔ/; /aː/, /eː/ א 𐤀 ا  𑀅    𐨀  
เบธ   ܒ   𐡁 /b/, /β/ ב 𐤁 ب  𑀩    𐨦  
กามัล   ܓ   𐡂 /ɡ/, /ɣ/ ג 𐤂 ج  𑀕    𐨒  
ดาลัธ   ܕ   𐡃 /d/, /ð/ ד‎ 𐤃 د ذ  𑀥    𐨢  
เฮ   ܗ   𐡄 /ɦ/ ח 𐤄 ه  𑀳    𐨱  
เวา   ܘ   𐡅 /w/; /oː/, /uː/ ו 𐤅 و  𑀯    𐨬  
ซายน์   ܙ   𐡆 /z/ ז 𐤆 ز  𑀚    𐨗  
เฮท   ܚ   𐡇 /ʜ/ /χ/ ח 𐤇 ح خ  𑀖    𐨓  
เทท   ܛ   𐡈 /tˤ/ ט 𐤈 ط ظ  𑀣    𐨠  
ย้อด   ܝ   𐡉 /j/; /iː/, /eː/ י 𐤉 ي  𑀬    𐨩  
คาป   ܟ   𐡊 /k/, /x/ כ ך 𐤊 ك  𑀓    𐨐    
ลาเมด   ܠ   𐡋 /l/ ל 𐤋 ل  𑀮    𐨫  
เมม   ܡ   𐡌 /m/ מ ם 𐤌 م  𑀫    𐨨    
นุน   ܢ   𐡍 /n/ נ ן 𐤍 ن  𑀦    𐨣    
เซมกัธ   ܣ   𐡎 /s/ ס 𐤎 س  𑀰    𐨭  
เอ   ܥ   𐡏 /ʢ/ /ʁ/ ע 𐤏 ع غ  𑀏    𐨀𐨅  
เพ   ܦ   𐡐 /p/, /ɸ/ פ ף 𐤐 ف  𑀧    𐨤    
ซาเด   ܨ  ,   𐡑 /sˤ/ צ ץ 𐤑 ص ض  𑀲    𐨯    
คอป   ܩ   𐡒 /qˤ/ ק 𐤒 ق  𑀔    𐨑  
เรช   ܪ   𐡓 /r/ ר 𐤓 ر  𑀭    𐨪  
ชีน   ܫ   𐡔 /ʃ/ ש 𐤔 ش  𑀱    𐨮  
ทาฟ   ܬ   𐡕 /t/, /θ/ ת 𐤕 ت ث  𑀢    𐨟  

ในการเขียนอักษรแอราเมอิก เวา และ ย้อด สามารถเป็นได้ทั้งพยัญชนะและสระ โดยทั่วไปแล้วตัวอักษรสองตัวนี้ เป็นได้เฉพาะพยัญชนะ ว และ ย ตามลำดับ แต่ในภายหลัง ตัวอักษรทั้งสองตัวนี้ สามารถใช้เป็นสระเสียงยาว -ู(อู) และ -ี (อี) (บ่อยครั้งสามารถแทนสระ โ- และ เ- ได้ด้วย)

อาเลป ก็สามารถเป็นได้ทั้งพยัญชนะและสระเช่นกัน เดิมทีเป็นพยัญชนะ อ ในภาษาไทย ในภายหลังสามารถใช้นำหน้าตัวอักษรที่แทนสระเสียงยาว และสามารถใช้แทนสระ -า หรือ เ- โดยชาวยิว อิทธิพลของภาษาฮีบรูทำให้ใช้แทนที่ตัว เฮ ที่ท้ายคำ


ใช้เขียน แก้

อ้างอิง แก้