บาอ์ (อาหรับ: ب‎) เป็นอักษรตัวที่ 2 ของอักษรตระกูลเซมิติกส่วนใหญ่ ได้แก่ อักษรฟินิเชีย อักษรอราเมอิก อักษรฮีบรู בอักษรซีเรียค ܒ อักษรอาหรับ (ب) ใช้แทนเสียงที่เกิดจาก ริมฝีปาก ก้อง ไม่มีลม (สัทศาสตร์สากล: /b/ หรือ /บ/) ตรงกับอักษรละตินB” ในคำทับศัพท์จะแทนด้วย

บาอ์
ب
อักษรต่างรูป
ต้นคำ กลางคำ ท้ายคำ
ب‍ ‍ب‍ ‍ب
อักษรอาหรับ
ه
ประวัติอักษรอาหรับ
เครื่องหมายการออกเสียง
ฟัตฮะฮ์ · กัสเราะฮ์ · ء ·ฎ็อมมะฮ์
เลขอาหรับ