ฟัตฮะฮ์ (อาหรับ: فتحة) เป็นเส้นเฉียงบนตัวอักษร แสดงเสียงอะ คำว่า ฟัตฮะฮ์ เองหมายถึงการเปิดออก ซึ่งหมายถึงการเปิดออกของริมฝีปากเพื่อออกเสียงนี้ ตัวอย่าง เช่น

  • دَ อ่านว่า “ดะ”
  • เมื่อตามด้วยอะลิฟ ا ,ى จะแทนเสียงอา เช่น دَا หรือ دَى อ่านว่า “ดา”
ฟัตฮะฮ์
ـَ
อักษรต่างรูป
ต้นคำ กลางคำ ท้ายคำ
ـَ‍ ‍ـَ‍ ‍ـَ
อักษรอาหรับ
ه
ประวัติอักษรอาหรับ
เครื่องหมายการออกเสียง
ฟัตฮะฮ์ · กัสเราะฮ์ · ء ·ฎ็อมมะฮ์
เลขอาหรับ