เปิดเมนูหลัก

ชื่อเรียกในภาษาต่าง ๆแก้ไข

Egyptian hieroglyph
wj
Phoenician
qoph
Etruscan Q Greek
Qoppa
 
     

อ้างอิงแก้ไข

  • "Q" Oxford English Dictionary, 2nd edition (1989); Merriam-Webster's Third New International Dictionary of the English Language, Unabridged (1993); "que," op. cit.

ดูเพิ่มแก้ไข

อักษร Q ที่ประกอบกับอักษรละตินตัวอื่น
QA QB QC QD QE QF QG QH QI QJ QK QL QM QN QO QP QQ QR QS QT QU QV QW QX QY QZ
AQ BQ CQ DQ EQ FQ GQ HQ IQ JQ KQ LQ MQ NQ OQ PQ QQ RQ SQ TQ UQ VQ WQ XQ YQ ZQ
ดึงข้อมูลจาก "https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Q&oldid=8600392"