ซาดี

(เปลี่ยนทางจาก ص)

ซาดี (อังกฤษ: Tsade) เป็นอักษรตัวที่ 18 ของอักษรตระกูลเซมิติก ได้แก่ อักษรฟินิเชีย อักษรอราเมอิก อักษรฮีบรูצ‎ และอักษรอาหรับ ص (ศอด صَادْ)‎ เสียงเริ่มแรกของอักษรนี้น่าจะเป็น [sˁ] แต่ต่อมาเสียงนี้ต่างออกไปในภาษาตระกูลเซมิติกสมัยใหม่ มีที่มาจากอักษรคานาอันไนต์สามตัว ภาษาอาหรับยังคงแยกหน่วยเสียงเหล่านั้นเป็นอักษรสามตัวคือ ṣād และ ṭāʼ ใช้แสดงเสียงต่างกันสามเสียง (ḍād, ẓāʼ) ในภาษาอราเมอิก เสียงใกล้เคียงของอักษรนี้ถูกแทนที่ด้วย ʻayin และ ṭēt ดังนั้น ในภาษาฮีบรู ereẓ ארץ (โลก) เป็น arʻāʼ ארעא ในภาษาอราเมอิก.

ซาดี
ص
อักษรต่างรูป
ต้นคำ กลางคำ ท้ายคำ
ص‍ ‍ص‍ ‍ص
อักษรอาหรับ
ه
ประวัติอักษรอาหรับ
เครื่องหมายการออกเสียง
ฟัตฮะฮ์ · กัสเราะฮ์ · ء ·ฎ็อมมะฮ์
เลขอาหรับ

อักษรฟินิเชียตัวนี้พัฒนาไปเป็น อักษรกรีก Ϡ และ อักษรอีทรัสคัน ̑ Ś. อาจจะไปเป็นอักษร Tse ในอักษรกลาโกลิติก ผู้พูดภาษาฮีบรูจะเรียกอักษรนี้ว่า Tsadik