ชุดตัวอักษรอิทรัสคัน

(เปลี่ยนทางจาก อักษรอีทรัสคัน)

ชุดตัวอักษรอิทรัสคัน (อังกฤษ: Etruscan alphabet) พัฒนามาจากชุดตัวอักษรกรีกตะวันตก จารึกที่พบครั้งแรกอายุราว 7 ปีก่อนพุทธศักราช ส่วนมากเขียนจากซ้ายไปขวา แนวนอน แต่บางหลักเขียนจากซ้ายไปขวาแล้วขวาไปซ้าย พบจารึกอักษรนี้ตามหลุมฝังศพ แจกัน รูปปั้น กระจก อัญมณี ชิ้นส่วนของจารึกเหล่านี้สามารถอ่านออกเสียงได้ แต่นักวิชาการยังไม่แน่ใจในความหมาย งานส่วนใหญ่ที่เหลืออยู่เป็นงานด้านศาสนา ประวัติศาสตร์และการละคร

ใช้เขียน

แก้
  • ภาษาอิทรัสคัน ใช้พูดในอีทรูเรียจนราว พ.ศ. 643 หลังจากนั้นเหลือแต่การศึกษาของนักวิชาการ เคลาเดียสเขียนประวัติศาสตร์ของอิทรัสคันไว้ 20 เล่มแต่ไม่มีเหลือมาถึงปัจจุบัน ภาษานี้ใช้ในทางศาสนาจนถึงราว พ.ศ. 1043 ใกล้เคียงกับภาษาคามูนิกที่พูดกันทางเหนือของอิตาลี

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้