เปิดเมนูหลัก

ชื่อเรียกแก้ไข

Phoenician
P
Archaic Greek
Pi
Greek
Pi
Etruscan
P
Latin
P
         

ความหมายของ P และ pแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

Oxford English Dictionary, 2nd edition (1989); Merriam-Webster's Third New International Dictionary of the English Language, Unabridged (1993); "dee", op. cit.

ดูเพิ่มแก้ไข

อักษร P ที่ประกอบกับอักษรละตินตัวอื่น
PA PB PC PD PE PF PG PH PI PJ PK PL PM PN PO PP PQ PR PS PT PU PV PW PX PY PZ
AP BP CP DP EP FP GP HP IP JP KP LP MP NP OP PP QP RP SP TP UP VP WP XP YP ZP
ดึงข้อมูลจาก "https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=P&oldid=7855515"