NP

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

เอ็นพี NP หรือ Np เป็นอักษรย่อภาษาอังกฤษ สามารถหมายถึง

อักษร N ที่ประกอบกับอักษรละตินตัวอื่น
NA NB NC ND NE NF NG NH NI NJ NK NL NM NN NO NP NQ NR NS NT NU NV NW NX NY NZ
AN BN CN DN EN FN GN HN IN JN KN LN MN NN ON PN QN RN SN TN UN VN WN XN YN ZN