เปิดเมนูหลัก

E

พยัญชนะในตัวอักษรละติน

ชื่อเรียกแก้ไข

Egyptian hieroglyph
q’
Phoenician
he
Etruscan
E
Greek
Epsilon
Roman/Cyrillic
E
 
       

ความหมายของ E และ eแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  • "E" Oxford English Dictionary, 2nd edition (1989); Merriam-Webster's Third New International Dictionary of the English Language, Unabridged (1993); "dee", op. cit.

ดูเพิ่มแก้ไข

อักษร E ที่ประกอบกับอักษรละตินตัวอื่น
EA EB EC ED EE EF EG EH EI EJ EK EL EM EN EO EP EQ ER ES ET EU EV EW EX EY EZ
AE BE CE DE EE FE GE HE IE JE KE LE ME NE OE PE QE RE SE TE UE VE WE XE YE ZE
ดึงข้อมูลจาก "https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=E&oldid=8565319"