เปิดเมนูหลัก

เสียงเสียดแทรก เส้นเสียง ไม่ก้อง

(เปลี่ยนทางจาก Voiceless glottal fricative)

เสียงเสียดแทรก เส้นเสียง ไม่ก้อง เป็นเสียงพยัญชนะที่มีใช้ในหลายภาษา สัทอักษรสากลที่ใช้แทนเสียงนี้คือ /h/ และสัญลักษณ์ X-SAMPA คือ h เสียงนี้ในภาษาไทยจะสะกดด้วยตัวอักษร และ

Voiceless glottal fricative
h
หมายเลข IPA146
การเข้ารหัส
เอนทิตี (ฐาน 10)h
ยูนิโคด (ฐาน 16)U+0068
X-SAMPAh
Kirshenbaumh
ตัวอย่างเสียง