EU

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

EU หรือ Eu อักษรย่อในภาษาอังกฤษ สามารถหมายถึง

อักษร E ที่ประกอบกับอักษรละตินตัวอื่น
EA EB EC ED EE EF EG EH EI EJ EK EL EM EN EO EP EQ ER ES ET EU EV EW EX EY EZ
AE BE CE DE EE FE GE HE IE JE KE LE ME NE OE PE QE RE SE TE UE VE WE XE YE ZE