ภาษานอร์เวย์

ภาษานอร์เวย์ เป็นภาษาในกลุ่มเจอร์แมนิก เป็นภาษาราชการของประเทศนอร์เวย์ และมีความใกล้ชิดกับภาษาสวีเดนและเดนมาร์ก ภาษานอร์เวย์มีรูปแบบการเขียน 2 แบบ คือ ภาษาบุ๊กมอล (bokmål) (หมายถึง "ภาษาหนังสือ") และ ภาษานือนอชก์ (nynorsk) (หมายถึง "ภาษานอร์เวย์ใหม่")

ภาษานอร์เวย์
norsk - นอชก์
ประเทศที่มีการพูดนอร์เวย์ (รวมสฟาลบาร์และยานไมเอน)
จำนวนผู้พูด4.7 ล้าน  (ไม่พบวันที่)
ตระกูลภาษา
อินโด-ยูโรเปียน
สถานภาพทางการ
ภาษาทางการธงของประเทศนอร์เวย์ นอร์เวย์
ผู้วางระเบียบสภาภาษานอร์เวย์
รหัสภาษา
ISO 639-1no — นอร์เวย์
nbบุ๊กมอล
nnนือนอชก์
ISO 639-2[[ISO639-3:nor — นอร์เวย์
nobบุ๊กมอล
nnoนือนอชก์|nor — นอร์เวย์
nobบุ๊กมอล
nnoนือนอชก์]]
ISO 639-3มีหลากหลาย:
nor — นอร์เวย์
nob — บุ๊กมอล
nno — นือนอชก์