เปิดเมนูหลัก

ชื่อเรียกแก้ไข

ในประเทศไทยนิยมเรียกตัวอักษรนี้ว่า "แอล" และการถอดเสียงภาษาอังกฤษตามระบบของราชบัณฑิตยสถานกำหนดให้เขียนว่า "แอล"[ต้องการอ้างอิง]

Egyptian hieroglyph Phoenician
lamedh
Etruscan L Greek
Lambda
 
     

ความหมายของ L และ lแก้ไข

  • ในการเขียนเลขโรมัน L มีค่าเท่ากับ 50
  • L ใช้แทนขนาดของเสื้อผ้า ขนาดใหญ่ (ย่อจาก large) ขนาดที่ใหญ่กว่านั้นจะเติม X (ย่อจาก extra) ลงไปด้านหน้าเป็น XL, XXL

อื่นๆแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  • "L" Oxford English Dictionary, 2nd edition (1989); Merriam-Webster's Third New International Dictionary of the English Language, Unabridged (1993); "dee", op. city.

ดูเพิ่มแก้ไข

อักษร L ที่ประกอบกับอักษรละตินตัวอื่น
LA LB LC LD LE LF LG LH LI LJ LK LL LM LN LO LP LQ LR LS LT LU LV LW LX LY LZ
AL BL CL DL EL FL GL HL IL JL KL LL ML NL OL PL QL RL SL TL UL VL WL XL YL ZL
ดึงข้อมูลจาก "https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=L&oldid=7993217"