เนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิค ทำให้การค้นหา "ſ" ให้ผลเป็นหน้านี้ สำหรับ s อีกรูปแบบหนึ่ง ดูที่ s ขนาดยาว

S (ตัวใหญ่: S ตัวเล็ก: s) เป็นอักษรละตินลำดับที่ 19

S
อังกฤษ: เอส เยอรมัน: เอส
ฝรั่งเศส: แอส อิตาลี: เอสเซ
สเปน: เอเซ
การนำเสนอรูปแบบอื่น
รหัสเรียกขาน Sierra
รหัสมอร์ส ···
รหัสธงเดินเรือ
ICS Sierra.svg
รหัสธงสองมือ
Semaphore Sierra.svg
ภาษามือ
Sign language S.svg
อักษรเบรลล์
Braille S.svg
อักษรละติน
Aa Bb Cc Dd
Ee Ff Gg Hh Ii Jj
Kk Ll Mm Nn Oo Pp
Qq Rr Ss Tt Uu Vv
Ww Xx Yy Zz

ชื่อเรียกแก้ไข

Phoenician
shin
Etruscan S Greek
Sigma
     

ความหมายของ S และ sแก้ไข

  • S เป็นสัญลักษณ์ของธาตุกำมะถัน
  • S ใช้แทนขนาดของเสื้อผ้า ขนาดเล็ก (ย่อจาก small)

อ้างอิงแก้ไข

  • "S" Oxford English Dictionary, 2nd edition (1989) ; Merriam-Webster's Third New International Dictionary of the English Language, Unabridged (1993) ; "dee", op. cit.

ดูเพิ่มแก้ไข

อักษร S ที่ประกอบกับอักษรละตินตัวอื่น
SA SB SC SD SE SF SG SH SI SJ SK SL SM SN SO SP SQ SR SS ST SU SV SW SX SY SZ
AS BS CS DS ES FS GS HS IS JS KS LS MS NS OS PS QS RS SS TS US VS WS XS YS ZS