Å เป็นตัวอักษรที่พบได้ในหลาย ๆ ภาษา โดยเฉพาะภาษากลุ่มเจอร์แมนิก เช่น ภาษาสวีเดน อักษรดังกล่าวก็คืออักษร A ที่มีห่วงอยู่ด้านบน โดยจะใช้แทนเสียงที่แตกต่างไปจากเสียง a ในภาษานั้น ๆ