อักษรตระกูลเซมิติก

อักษรตระกูลเซมิติก เป็นกลุ่มของตัวอักษรที่พัฒนามาจากอักษรคานาอันไนต์ที่ได้แรงบันดาลใจจากอักษรไฮโรกลิฟฟิกของอียิปต์โบราณ อักษรเหล่านี้ไม่ได้มาจากสัญลักษณ์แทนพยัญชนะของชาวอียิปต์ แต่เป็นการรวมอักษรไฮโรกลิฟฟิกอื่นๆเข้ามาด้วย ทั้งหมดมี 30 ตัว กำหนดชื่อเป็นภาษาเซมิติก เช่น ไฮโรกลิฟ per (บ้าน ในภาษาอียิปต์) กลายเป็น bayt (บ้าน ในภาษาเซมิติก) เมื่อนำมาเขียนภาษาเซมิติกจะเป็นระบบพยัญชนะล้วน โดยอักษรแต่ละตัวแทนเสียงพยัญชนะตัวแรกของชื่อ เช่น รูปบ้าน beyt ใช้แทนเสียง b หรือใช้แทนทั้งเสียง b และลำดับพยัญชนะ byt ดังที่ใช้แทนเสียง p และลำดับพยัญชนะ pr ในภาษาอียิปต์ ในยุคที่ชาวคานาอันนำอักษรนี้ไปใช้ จะใช้แทนเสียง b เท่านั้น

ไม่มีหลักฐานว่าอักษรเซมิติกเริ่มต้นมีจำนวนเท่าใดและเรียงลำดับอย่างใด อักษรที่พัฒนาต่อมานั้น อักษรยูการิติคมี 27 ตัว และอักษรฟินิเชียมี 22 ตัว การเรียงลำดับของอักษรเหล่านี้มี 2 แบบ คือ ลำดับ ABGDE ของอักษรฟินิเชีย และลำดับ HMĦLQ ของอักษรทางใต้ อักษรยูการิติกใช้ทั้ง 2 แบบ ชื่อของอักษรมักใช้ตามอักษรฟินิเชีย ทั้งอักษรซามาริทัน อักษรอราเมอิก อักษรซีเรียค อักษรฮีบรูและอักษรกรีก แต่ต่างไปในอักษรอาหรับและอักษรละติน แต่ไม่มีการใช้ชื่ออักษรในอักษรพราหมีและอักษรรูนิก

ชื่ออักษรและการเรียงลำดับ

แก้

ตารางนี้แสดงอักษรฟินิเชียและอักษรที่เป็นลูกหลาน

ลำดับที่ อักษรคานาอันไนต์ ระบบสัทศาสตร์สากล(IPA) value อักษรยูการิติก อักษรฟินิเชีย อักษรฮีบรู อักษรอาหรับ อักษรที่เป็นลูกหลาน
1 ʼalp "วัว" /ʔ/ 1 𐎀 ʼalpa   ʼālep א alifﺍ Α A А
2 bet "บ้าน" /b/ 2 𐎁 beta   bēt ב Β B В-Б
3 gaml “เครื่องขว้าง” /g/ 3 𐎂 gamla   gīmel ג Γ C-G Г
4 dalet “ประตู” / digg “ปลา” /d/ 4 𐎄 delta   dālet ד Δ D Д
5 Haw “หน้าต่าง” / hll “การเฉลิมฉลอง” /h/ 5 𐎅 ho   ה هـ Ε E Е-Є
6 wāw “ห่วง” /β/ 6 𐎆 wo  wāw ו و polytonicϜ-Υ F-V-Y У
7 zen “อาวุธ” / ziqq “โซ่ตรวน” /z/ 7 𐎇 zeta   zayin ז ز Ζ Z З
8 ḥet “เส้นด้าย” / “รั้ว” /ħ/ / /x/ 8 𐎈 ḥota   ḥēt ח ح Η H И
9 ṭēt “ล้อ” /tˁ/}} 9 𐎉 ṭet   ṭēt ט ط Θ Ѳ
10 yad “แขน” /j/ 10 𐎊 yod   yōd י ي Ι I
11 kap “มือ” /k/ 20 𐎋 kap   kap כ ك Κ K К
12 lamd “ปฏัก” /l/ 30 𐎍 lamda   lāmed ל ل Λ L Л
13 mem “น้ำ” /m/ 40 𐎎 mem   mēm מ م Μ M М
14 naḥš “งู” / nun“ปลา” /n/ 50 𐎐 nun   nun נ ن Ν N Н
15 samek “การสนับสนุน” / “ปลา” ?" /s/ 60 𐎒 samka   sāmek ס - Ξ
16 ʻen “ตา” /ʕ/ 70 𐎓 ʻain   ʻayin ע ع Ο O О
17 pu “ปาก” / piʼt“มุม” /p/ 80 𐎔 pu   פ ف Π P П
18 ṣad “พืช” /sˁ/ 90 𐎕 ṣade   ṣādē צ ص Ϡ
19 qup “เชือก” /kˁ/ 100 𐎖 qopa   qōph ק ق Ϙ Q Ҁ
20 raʼs “หัว” /r/ / /ɾ/ 200 𐎗 raša   rēš ר ر Ρ R Р
21 šin “ฟัน” / šimš “พระอาทิตย์” /ʃ/ 300 𐎌 šin   šin ש س Σ S Ш
22 Taw “แต้ม” /t/ 400 𐎚 to   tāw ת ت Τ T Т