ชุดตัวอักษรซีรีแอก

(เปลี่ยนทางจาก อักษรซีเรียค)

ชุดตัวอักษรซีรีแอก (อังกฤษ: Syriac alphabet) เป็นชุดของตัวอักษรที่ใช้ในวรรณคดีทางศาสนาของชาวคริสต์ในซีเรีย ราวพ.ศ. 1032 เกิดการแบ่งแยกเป็น 2 กลุ่มคือ

  1. กลุ่มซีเรียตะวันออกที่ถือปฏิบัติตามเนสโตเรียสในเปอร์เซีย
  2. กลุ่มซีเรียตะวันตกที่ถือปฏิบัติตามจาคอบแห่งอีเดสซา
ชุดตัวอักษรซีรีแอก
ชนิดอักษรไร้สระ
ภาษาพูดภาษาซีรีแอก
ภาษาแอราเมอิก
ภาษาอาหรับ (Garshuni)
ช่วงยุคประมาณ 200 ปีก่อนคริสตกาล–ปัจจุบัน
ระบบแม่
ระบบลูกชุดตัวอักษรซอกเดีย

  → อักษรออร์คอน
      → อักษรฮังการีโบราณ
  → อักษรอุยกูร์
      → อักษรมองโกเลีย
ชุดตัวอักษรนาบาทาเอียน
  → ชุดตัวอักษรอาหรับ

อักษรจอร์เจีย (ยังสรุปไม่ได้)
ISO 15924Syrc (ซีรีแอก)
Syre (เอสตรันเจลา)
Syrj (ตะวันตก)
Syrn (ตะวันออก)
บทความนี้มีสัญลักษณ์สัทศาสตร์สัทอักษรสากล หากไม่มีการสนับสนุนเร็นเดอร์ที่เหมาะสม คุณอาจเห็นเครื่องหมายคำถาม กล่อง หรือสัญลักษณ์อื่นแทนอักขระยูนิโค้ด
หนังสือเขียนด้วยอักษรซีรีแอก

เมื่อเวลาผ่านไปนานเข้าอักษรที่แต่ละกลุ่มใช้เริ่มต่างกัน อักษรที่กลุ่มตะวันออกใช้เรียกอักษรเนสโตเรีย ยังคงใช้ในทางศาสนาโดยชาวคริสต์ในซีเรีย อิรัก และเลบานอน อักษรที่กลุ่มตะวันตกใช้เรียกอักษรเซอร์โต (เส้นตรง) หรือ อักษรจาโคไบต์

อักษรหลายชนิดพัฒนามาจากชุดตัวอักษรซีรีแอก ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม เช่น อักษรนาบาทาเอียน อักษรพัลไมรัน อักษรมันดาอิก อักษรพาร์เทียน อักษรปะห์ลาวี อักษรซอกเดีย อักษรอเวสตะ และอักษรมานิเชียน

ลักษณะ แก้

เขียนจากขวาไปซ้ายรูปอักษรเปลี่ยนไปตามตำแหน่งในคำ ไม่มีตัวเลข แต่อักษรแต่ละตัวใช้แทนค่าเป็นตัวเลขได้ ปกติแสดงเสียงสระโดยใช้จุด แต่เขียนโดยไม่แสดงเสียงสระก็ได้

ใช้เขียน แก้

พยัญชนะ แก้

อักษรซีรีแอก ชื่ออักษร ค่าเป็นตัวเลข
ܐ อะลาฟ 1
ܒ เบธ 2
ܓ กามัล 3
ܔ กาชูนี -
ܕ ดาลาธ 4
ܗ เฮ 5
ܘ วาว 6
ܙ เซน 7
ܚ เฮธ 8
ܛ เทธ 9
ܝ ยุดห์ 10
ܟ คาปห์ 20
ܠ ลามานดน์ 30
ܡ มิม 40
ܢ นุน 50
ܣ เซมคาธ 60
ܥ เอ 70
ܦ เพ 80
ܨ ซาด์เฮ 90
ܩ ควาฟ 100
ܪ ริช 200
ܫ ชิน 300
ܬ ทาว 400

อักษรซีรีแอกในคอมพิวเตอร์ แก้

ผู้ใช้วินโดวส์เอกซ์พีสามารถอ่านอักษรซีรีแอกหรือพิมพ์ข้อความสั้นๆด้วยโปรแกรม Character Map ฟอนต์ Estrangelo Edessa

ซีรีแอก
Unicode.org chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+070x ܀ ܁ ܂ ܃ ܄ ܅ ܆ ܇ ܈ ܉ ܊ ܋ ܌ ܍   ܏
U+071x ܐ ܑ ܒ ܓ ܔ ܕ ܖ ܗ ܘ ܙ ܚ ܛ ܜ ܝ ܞ ܟ
U+072x ܠ ܡ ܢ ܣ ܤ ܥ ܦ ܧ ܨ ܩ ܪ ܫ ܬ ܭ ܮ ܯ
U+073x ܰ ܱ ܲ ܳ ܴ ܵ ܶ ܷ ܸ ܹ ܺ ܻ ܼ ܽ ܾ ܿ
U+074x ݀ ݁ ݂ ݃ ݄ ݅ ݆ ݇ ݈ ݉ ݊     ݍ ݎ ݏ


อ้างอิง แก้