อักษรจอร์เจีย เป็นอักษรที่ใช้ในภาษาจอร์เจีย ปรากฏครั้งแรก ราวพ.ศ. 973 ในจารึกที่พบที่โบสถ์ ในปาเลสไตน์ ขณะนั้น เขียนด้วยอักษรที่รู้จักกันในชื่อ Asomtavruli (อักษรตัวใหญ่) หรือ Mrglovani (อักษรตัวกลม) ซึ่งใช้ต่อมาจนถึงราวพ.ศ. 1400 Asomtavruli อาจจะเป็นต้นแบบ ของอักษรกรีก นักวิชาการชาวอาร์มีเนียเชื่อว่า เมสรอฟ แมชทอส มิชชันนารีชาวอาร์มีเนีย เป็นผู้ประดิษฐ์ Asomtavruli ใขณะที่นักวิชาการชาวจอร์เจียเชื่อว่า กษัตริย์ฟาร์นาวาซ แห่งจอร์เจีย เป็นผู้ประดิษฐ์ ในช่วงพ.ศ. 1400 Asomtavruli ถูกแทนที่ด้วยอักษรทรงเหลี่ยมชื่อ Nuskha-khutsuri ซึ่งใช้มาจนถึงราวพ.ศ. 1643 จนพ.ศ. 1843 Nuskha-khutsuri พัฒนามาเป็นอักษร Mkhedruli ซึ่งใช้มาจนปัจจุบัน

อักษรจอร์เจีย
ชนิด
ช่วงยุค
ประมาณ พ.ศ. 973 (ค.ศ. 430)–ปัจจุบัน
ทิศทางLeft-to-right Edit this on Wikidata
ภาษาพูดภาษาจอร์เจีย
ภาษากลุ่มคอเคซัสใต้
ISO 15924
ISO 15924Geor (240), ​Georgian (Mkhedruli and Mtavruli)
ยูนิโคด
ยูนิโคดแฝง
Georgian
ช่วงยูนิโคด
U+10A0–U+10FC,
U+2D00–U+2D25
 บทความนี้ประกอบด้วยสัญกรณ์การออกเสียงในสัทอักษรสากล (IPA) สำหรับคำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสัญลักษณ์ IPA โปรดดู วิธีใช้:สัทอักษรสากล สำหรับความแตกต่างระหว่าง [ ], / / และ ⟨ ⟩ ดูที่ สัทอักษรสากล § วงเล็บเหลี่ยมและทับ
วัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตของระบบการเขียนทั้งสามของชุดตัวอักษรจอร์เจีย *
  มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมโดยยูเนสโก
เอกสารตัวเขียนอักษรจอร์เจียแบบนุสฆูรีจากคริสต์ศตวรรษที่ 10
ประเทศ จอร์เจีย
ภูมิภาค **ยุโรปและอเมริกาเหนือ
สาขาธรรมเนียมและการแสดงออกทางมุขปาฐะ, ศิลปะการแสดง, แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล, งานช่างฝีมือดั้งเดิม
เกณฑ์พิจารณาR.1, R.2, R.3, R.4, R.5
อ้างอิง01205
ประวัติการขึ้นทะเบียน
ขึ้นทะเบียน2016 (คณะกรรมการสมัยที่ 11)
รายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ
* ชื่อตามที่ได้ขึ้นทะเบียนในบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและการสงวนรักษาที่ดี
** ภูมิภาคที่จัดแบ่งโดยยูเนสโก

ยูนิโคด

แก้
จอร์เจีย
Unicode.org chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+10Ax
U+10Bx
U+10Cx                
U+10Dx
U+10Ex
U+10Fx


จอร์เจีย ส่วนเพิ่มเติม
Unicode.org chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+2D0x
U+2D1x
U+2D2x                


แหล่งข้อมูลอื่น

แก้