อักษรจอร์เจีย เป็นอักษรที่ใช้ในภาษาจอร์เจีย ปรากฏครั้งแรก ราวพ.ศ. 973 ในจารึกที่พบที่โบสถ์ ในปาเลสไตน์ ขณะนั้น เขียนด้วยอักษรที่รู้จักกันในชื่อ Asomtavruli (อักษรตัวใหญ่) หรือ Mrglovani (อักษรตัวกลม) ซึ่งใช้ต่อมาจนถึงราวพ.ศ. 1400 Asomtavruli อาจจะเป็นต้นแบบ ของอักษรกรีก นักวิชาการชาวอาร์มีเนียเชื่อว่า เมสรอฟ แมชทอส มิชชันนารีชาวอาร์มีเนีย เป็นผู้ประดิษฐ์ Asomtavruli ใขณะที่นักวิชาการชาวจอร์เจียเชื่อว่า กษัตริย์ฟาร์นาวาซ แห่งจอร์เจีย เป็นผู้ประดิษฐ์ ในช่วงพ.ศ. 1400 Asomtavruli ถูกแทนที่ด้วยอักษรทรงเหลี่ยมชื่อ Nuskha-khutsuri ซึ่งใช้มาจนถึงราวพ.ศ. 1643 จนพ.ศ. 1843 Nuskha-khutsuri พัฒนามาเป็นอักษร Mkhedruli ซึ่งใช้มาจนปัจจุบัน

อักษรจอร์เจีย
ชนิดอักษรสระ-พยัญชนะ
ภาษาพูดภาษาจอร์เจีย
ภาษากลุ่มคอเคซัสใต้
ช่วงยุคประมาณ พ.ศ. 973 (ค.ศ. 430)–ปัจจุบัน
ช่วงยูนิโคดU+10A0–U+10FC,
U+2D00–U+2D25
ISO 15924Geor
บทความนี้มีสัญลักษณ์สัทศาสตร์สัทอักษรสากล หากไม่มีการสนับสนุนเร็นเดอร์ที่เหมาะสม คุณอาจเห็นเครื่องหมายคำถาม กล่อง หรือสัญลักษณ์อื่นแทนอักขระยูนิโค้ด
วัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตของระบบการเขียนทั้งสามของชุดตัวอักษรจอร์เจีย *
  มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมโดยยูเนสโก
เอกสารตัวเขียนอักษรจอร์เจียแบบนุสฆูรีจากคริสต์ศตวรรษที่ 10
ประเทศ จอร์เจีย
ภูมิภาค **ยุโรปและอเมริกาเหนือ
สาขาธรรมเนียมและการแสดงออกทางมุขปาฐะ, ศิลปะการแสดง, แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล, งานช่างฝีมือดั้งเดิม
เกณฑ์พิจารณาR.1, R.2, R.3, R.4, R.5
อ้างอิง01205
ประวัติการขึ้นทะเบียน
ขึ้นทะเบียน2016 (คณะกรรมการสมัยที่ 11)
รายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ
* ชื่อตามที่ได้ขึ้นทะเบียนในบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและการสงวนรักษาที่ดี
** ภูมิภาคที่จัดแบ่งโดยยูเนสโก

ยูนิโคด แก้

จอร์เจีย
Unicode.org chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+10Ax
U+10Bx
U+10Cx                
U+10Dx
U+10Ex
U+10Fx


จอร์เจีย ส่วนเพิ่มเติม
Unicode.org chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+2D0x
U+2D1x
U+2D2x                


แหล่งข้อมูลอื่น แก้