อักษรซัลเตอร์

อักษรซัลเตอร์ พัฒนามาจากอักษรเปอร์เซียกลาง ปกติใช้เขียนบนกระดาษ เป็นที่รู้จักจากเอกสารลายมือ บทสวดของดาวิด (หรือเดวิด?)ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน

ลักษณะแก้ไข

เป็นอักษรไร้สระ เขียนจากขวาไปซ้าย แนวนอน มีเครื่องหมายสระเพียงบางตัวเท่านั้น แยกคำโดยใช้จุด

อ้างอิงแก้ไข