ชุดตัวหนังสือพยางค์อึนจูกา

(เปลี่ยนทางจาก อักษรนดยุกา)

ชุดตัวหนังสือพยางค์อึนจูกา (อังกฤษ: Ndjuká syllabary) ประดิษฐ์โดยอาฟากา อาตูมีซีแห่งซูรินามตะวันออก ใน พ.ศ. 2453 เขากล่าวว่าเขาได้รับแรงดลใจจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการคิดอักษรนี้ รูปร่างอักษรมีพื้นฐานมาจากอักษรและตัวเลขของอักษรอาหรับและอักษรละติน และจากสัญลักษณ์รูปภาพที่ใช้อยู่ทั่วไปในหมู่ชาวแอฟริกา

ใช้เขียน แก้ไข

อ้างอิง แก้ไข