อักษรจาม พัฒนามาจากอักษรพราหมี จารึกอักษรจามพบครั้งแรกราว พ.ศ. 1543

อักษรจาม

ลักษณะแก้ไข

เขียนจากซ้ายไปขวา แนวนอน

ใช้เขียนแก้ไข

ยูนิโคดแก้ไข

จาม
Unicode.org chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+AA0x
U+AA1x
U+AA2x
U+AA3x                  
U+AA4x    
U+AA5x    


อ้างอิงแก้ไข