อักษรทมิฬ พัฒนามาจากอักษรพราหมีของอินเดียโบราณ จารึกอักษรทมิฬเก่าสุดมีอายุราว พ.ศ. 43 วรรณคดีภาษาทมิฬ เก่าสุด คือ ตลกาปปิยัม (Tolkāppiyam) แต่งขึ้นเมื่อราว พ.ศ. 343

อักษรทมิฬ
Tamil Sample.svg
ชนิดอักษรสระประกอบ
ภาษาพูดภาษาทมิฬ
ภาษาสันสกฤต
ภาษาเสาราษฏร์
ช่วงยุคประมาณ พ.ศ. 1243 (ค.ศ. 700)–ปัจจุบัน
ระบบแม่
ระบบพี่น้องอักษรมลยาฬัม
อักษรสิงหล
อักษรตูลู
อักษรครันถะ
อักษรปัลลวะ
ช่วงยูนิโคดU+0B80–U+0BFF
ISO 15924Taml
บทความนี้มีสัญลักษณ์สัทศาสตร์สัทอักษรสากล หากไม่มีการสนับสนุนเร็นเดอร์ที่เหมาะสม คุณอาจเห็นเครื่องหมายคำถาม กล่อง หรือสัญลักษณ์อื่นแทนอักขระยูนิโค้ด
Example.of.complex.text.rendering.svg บทความนี้มีอักษรในตระกูลอักษรพราหมีปรากฏอยู่ คุณอาจเห็นสัญลักษณ์อื่นแทนตัวอักษร หรือมองเห็นสระวางผิดตำแหน่ง หากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่สามารถแสดงผลได้อย่างถูกต้อง
ตัวอย่างของตลกาปปิยัมเขียนด้วยอักษรทมิฬ

พยัญชนะแก้ไข

อักษรทมิฬ ถอดเป็นอักษรโรมัน ถอดเป็นอักษรไทยตามรูป ถอดเป็นอักษรไทยตามเสียง
ka ก, ข, ค /ก/, /ข/, /ห/
nga /ง/
ca จ, ช, ซ, ศ /จ/, /ช/, /ซ/
ja /จ/
nya ไม่มีในระบบเสียงภาษาไทย
tta ด, ต, ฎ, ฏ ไม่มีในระบบเสียงภาษาไทย
nna ไม่มีในระบบเสียงภาษาไทย
da ท, ฑ, ธ, ถ, ต /ท/, /ด/, /ต/
na /น/
nnna - ไม่มีในระบบเสียงภาษาไทย
pa /ป/
ma /ม/
ya /ย/
ra /ร/
rra - ไม่มีในระบบเสียงภาษาไทย
la /ล/
lla - ไม่มีในระบบเสียงภาษาไทย
llla ไม่มีในระบบเสียงภาษาไทย
va ไม่มีในระบบเสียงภาษาไทย
ssa ไม่มีในระบบเสียงภาษาไทย
sa /ส/
ha /ห/
க்ஷ் ksha กฺษ (กฺ + ษ) /กษ/
ஸ்ரீ sri ศรี /ชรี/ เป็นตัวอักษรพิเศษ

สระแก้ไข

 
บทสวดของศาสนาคริสต์เขียนด้วยอักษรทมิฬบนใบลาน
สระลอย สระจมเกาะตัว க สระโรมัน สระไทย
a อะ
கா aa อา
கி i อิ
கீ ii อี
கு u อุ
கூ uu อู
கெ short e เอะ
கே e เอ
கை ai ไอ
கொ short o โอะ
கோ o โอ
கௌ au เอา

รูปพยัญชนะบางรูป เมื่อประสมกับสระอุและอู อาจต่างจากตัว க เช่น

สระ
สระอุ து பு லு ழு
สระอู தூ பூ லூ ழூ

ตัวเลขแก้ไข

= 1, = 2, = 3, = 4, = 5, = 6, = 7, = 8, = 9, = 10, = 100, = 1000

อักษรทมิฬในคอมพิวเตอร์แก้ไข

สำหรับผู้ใช้วินโดวส์เอกซ์พี (Window XP) สามารถอ่านอักษรทมิฬ หรือพิมพ์ข้อความสั้นๆด้วยโปรแกรม Character Map ฟอนต์ Latha

ทมิฬ
Unicode.org chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+0B8x            
U+0B9x            
U+0BAx                  
U+0BBx         ி
U+0BCx            
U+0BDx                            
U+0BEx            
U+0BFx          


อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข