อักษรตักบันวา

อักษรตักบันวา ใช้ในฟิลิปปินส์เมื่อราวพ.ศ. 2200 คาดว่ามาจากอักษรกวิ ของชวา บาหลี และสุมาตรา ซึ่งพัฒนามาจากอักษรปัลวะของอินเดียใต้ ที่มาจากอักษรพราหมีอีกทอดหนึ่ง

ลักษณะแก้ไข

ปกติเขียนบนไม้ไผ่ในแนวตั้ง จากล่างขึ้นบน และจากซ้ายไปขวา พยัญชนะแต่ละตัวมีเสียงอะเป็นพื้นเสียง และเพิ่มเครื่องหมายเพื่อเปลี่ยนเสียงสระ

 

ใช้เขียนแก้ไข

ยูนิโคดแก้ไข

ตักบันวา
Unicode.org chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+176x  
U+177x                          


แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข